Opetusalan Ammattijärjestö

Tiedotteet

Opettajatkin saavat ammattieettisen valan

Opettajan työn tueksi ja ohjeeksi on laadittu vala, Comeniuksen vala, johon on kirjattu opettajan ammattietiikan keskeiset periaatteet. Vala on rinnastettavissa lääkäreiden Hippokrateen valaan ja insinöörien Arkhimedeen valaan. Vala julkistetaan lauantaina 28.1. Educa-messuilla.
Opetusalan eettisen neuvottelukunnan laatima vala korostaa muun muassa sitä, että opettajan pitää aina pyrkiä toimimaan oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti. Valan tavoitteena on vahvistaa opettajan ammattietiikkaa ja ammatti-identiteettiä. 
 
– Nykyisin puhutaan paljon tekniikasta ja taloudesta ja eettiset kysymykset tuntuvat hautautuvan niiden alle. Nyt oli aika saada opettajille vala muistuttamaan siitä, että eettisyys on kaiken opetustyön perusta. Vala tuo esille sen, millaisia arvoja välitämme nuorille. Se luo myös opettajille yhteenkuuluvuuden tunnetta, Opetusalan eettisen neuvottelukunnan puheenjohtaja Arno Kotro sanoo. 
 
Vala on tarkoitettu kaikille opettajille varhaiskasvatuksesta aikuiskoulutukseen. Vala on eettinen ohjenuora, juridista velvoittavuutta sillä ei ole. 
 
– Toivomme, että opettajankoulutus ottaisi Comeniuksen valan käyttöön ja sen vannomisesta tulisi traditio opettajaksi valmistumisen yhteydessä. Vala voi tarjota hienon rituaalin ja aloittaa valmistuvien opettajien uuden perinteen, Kotro sanoo. 
 
– Opettajavala ei ole OAJ:n tekemä, mutta olemme kaikin käytettävissä olevin keinoin mukana edistämässä sen levittämistä ja käyttöönottoa. Vala vahvistaa tärkeällä tavalla opettajan asiantuntijuutta ja opettajan professiota, OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen sanoo. 

Comeniuksen vala julkistetaan ja vannotaan ensimmäisen kerran Educa-messujen Visio-salissa Messukeskuksessa lauantaina 28.1. kello 15.45.

Opettajavalan laatinut Opetusalan eettinen neuvottelukunta on valtakunnallinen ja riippumaton opetusalan eettisiä kysymyksiä käsittelevä elin. Comeniuksen vala nimettiin 1600-luvulla eläneen kasvatusajattelija Johan Comeniuksen mukaan.
 
Vala julkaistaan lauantaina noin kello 16 OAJ:n nettisivuilla oaj.fi. 
 
null