Opetusalan Ammattijärjestö

Tiedotteet

Kuntapäättäjät ratkaisevat opetuksen laadun ja määrän

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n Olli Luukkainen muistuttaa äänestäjiä siitä, että kuntapäättäjät ratkaisevat koulutuksen laadun ja pitkälti myös sen määrän. Paikallisten päättäjien käsissä on oman kunnan lasten ja nuorten tulevaisuus.
– Kuntapäättäjät ratkaisevat sen, mikä on kunnan panostus koulutukseen ja varhaiskasvatukseen. Esimerkiksi ryhmäkoot ja opettajien määrä eroavat kunnasta toiseen, ja myös opetussuunnitelmaa voidaan painottaa paikallisesti. Kunnat vastaavat pääosin myös lukio- ja ammatillisen koulutuksen järjestämisestä, minkä kautta ne ovat vastuussa nuorten jatkokoulutusmahdollisuuksista.
 
– Laki turvaa oppilaille oikeuksia, mutta niiden toteutuminen eroaa huomattavasti kunnasta toiseen. Esimerkiksi mahdollisuus saada erityistä tukea riippuu pitkälti siitä, missä kunnassa oppilas asuu. Myös kielivalikoiman laajuudesta voidaan päättää paikallisesti, Luukkainen muistuttaa.
 
Kunta päättää myös kouluverkostosta, ja se on vastuussa oppimisympäristön turvallisuudesta. Työtilat eivät saa vaarantaa oppilaiden eivätkä henkilöstön terveyttä.
 
– Kevään kuntavaalit ovatkin varsinaiset koulutusvaalit. Suunnitellun sote-ratkaisun myötä yli puolet kuntien tulevista menoista liittyy opetuksen, varhaiskasvatuksen ja sivistyspalvelujen järjestämiseen, monissa kunnissa jopa 60–70 prosenttia. Siksi on tärkeää äänestää ehdokkaita, jotka haluavat kehittää koulutusta ja ymmärtävät sen suuren merkityksen yksilölle ja yhteiskunnalle, Luukkainen tähdentää.
 
– Maassa on 60 kuntaa, joissa on vain yksi koulu ja lähes puolessa kunnista on enintään kaksi. Oppimistulokset eriytyvät maakuntakeskusten ja pääkaupunkiseudun hyväksi. Kuinka näissä oloissa turvataan koulutuksellinen tasa-arvo ja kaikkien suomalaisten koulutusmahdollisuudet?
 
Olli Luukkainen puhui OAJ:n järjestämässä kuntavaaliaiheissa toimittajatapaamisessa Helsingissä. OAJ kampanjoi kuntavaalien edellä teemalla Suomi hölmistyy, jos et äänestä.
Lisää osoitteesta ääniopetukselle.fi
null