Opetusalan Ammattijärjestö

Tiedotteet

Lakiluonnos vahvistaa varhaiskasvatuksen laatua ja pedagogiikkaa

OAJ kiittää tänään julkisuuteen tullutta varhaiskasvatuslain luonnosta, joka selkeyttää varhaiskasvatuksen asemaa. Opetus- ja kulttuuriministeriö lähetti tänään lakiluonnoksen lausuntokierrokselle.
– Olemme OAJ:ssä hyvillämme siitä, että varhaiskasvatus kiinnittyy nyt erottamattomaksi osaksi koulutusjärjestelmää. Varhaiskasvatuksen laadun ja pedagogiikan nostaminen lähtee tällä lainsäädännöllä hyvään vauhtiin, OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen arvioi.
 
Varhaiskasvatus on uuden lainsäädännön myötä tarkoitus erottaa lopullisesti sosiaalihuollosta ja sen säädöksistä, joiden piiriin se vuosikymmenet kuului. 
 
Henkilöstörakenne korostaa pedagogiikkaa
 
Henkilöstön koulutustausta korostuu ammattinimikkeissä, jotka nyt vihdoin määritellään laissa. Varhaiskasvatuksen opettaja on kasvatustieteen kandidaatti. Kaikkien nykyisin lastentarhanopettajina työskentelevien kelpoisuudet kuitenkin säilyvät, vaikka tulevaisuudessa on pyrkimyksenä lisätä yliopistokoulutuksen saaneiden osuutta. Muut uudet nimikkeet ovat varhaiskasvatuksen sosionomi ja varhaiskasvatuksen lastenhoitaja.
 
Varhaiskasvatuksen henkilöstörakenne selkiytyy. Uuden lain myötä jokaisessa lapsiryhmässä on oltava vähintään yksi varhaiskasvatuksen opettaja.
 
– Siirtymäaika tähän on peräti 12 vuotta. Toisaalta se jättää kunnille aikaa varautua rekrytoinnissa uusiin tarpeisiin. Muutos edellyttää, että yliopistot lisäävät pysyvästi lastentarhanopettajakoulutusta.
 
Päiväkodin johtajalta laki edellyttää tulevaisuudessa kasvatustieteen maisterin tutkintoa.
 
– Varhaiskasvatus on tutkimusten mukaan vaikuttavin osa koulutusjärjestelmää. Vain laadukas varhaiskasvatus on vaikuttavaa ja siinä henkilöstön osaamistaso on keskeistä, Lastentarhanopettajaliiton puheenjohtaja Anitta Pakanen toteaa.
 
– Toivoimme, että luonnos olisi sisältänyt säädökset myös kolmiportaisesta tuesta, mutta tämä jää seuraavan hallituksen työksi, Luukkainen huomauttaa.
 
null