Undervisningssektorns Fackorganisation

Tillsammans - ingen är en nolla!


Alla behöver vänner. OAJ utmanar alla lärare, barn, elever och studerande att tillsammans jobba för vänskap och tolerans! Temat är Tillsammans! Ingen är en nolla.
 
Lärarna som deltar förbinder sig att främja tolerans, kamratskap och empati. Kampanjen riktar sig till alla utbildningsstadier och når alltså barn, unga och studerande i alla åldrar. Syftet är att motarbeta och förhindra ensamhet och utanförskap med hjälp av att göra något kreativt tillsammans i form av exempelvis konst, litteratur eller musik.
 
Republikens president Sauli Niinistö är kampanjens beskyddare.
 
Info och tips på vägen
 
Vi önskar att produktionerna, verken, utställningarna med mera visas på någon gemensam tillställning, exempelvis fredagen 11.11 kl. 11. Då är alla ettor! Man kan också utmana andra att delta eller inbjuda samarbetskumpaner till att ordna något tillsammans.
 
 • President Sauli Niinistös foto nedan får användas i marknadsföringen av kampanjen.
 • Verk som deltar i kampanjen publiceras på vår webbplats i februari 2017.
 • Med kampanjen vill vi inspirera till samarbete och att göra tillsammans, så alla med!
 • Man behöver inte göra ensam. Utmana gärna en annan klass, ett annat daghem osv.
 • Slutprodukten eller produktionen kan vara en berättelse, något i bilder, en pjäs, sång, dans med mera.
Meddela oss genom riitta.silvonen(at)oaj.fi om evenemang som ordnas 11.11. Vi vill gärna att informationen når oss minst två veckor före, så att vi kan beakta det i vår informationsgång och eventuellt också komma på plats.
 
Delta i tävlingen med produktionerna - prisutdelning vid Educa 27.1.2017
 
 • Man kan även delta i vår tävling med sina alster och evenemang. Deadline för presentationen av tävlingsbidraget, alltså en beskrivning av processen, är den 30 novemberBlankett för ändamålet.
 • Det viktiga är att göra tillsammans. Beskriv hur allt började, vem alla som är med, hur arbetet framskred, vilka känslor projektet väckte och ifall projektet födde något tankeväckande.
 • OAJ:s samarbetspartner, försäkringsbolaget Turva stöder hobbyverksamheten i skolor, daghem och läroanstalter med en betydande summa. 2000 euro utdelas per utbildningsstadium/tävlingsklass.
 • OAJ:s eget pris är tre uppträdanden med Seinäjoki-eleverna och Ingen är en nolla. Det här lämpar sig bäst för klasserna 1 till 6.
Klasser för alla inom utbildning och fostran:
 • småbarnspedagogik
 • grundskolan klasserna 1–6
 • grundskolan klasserna 7–9
 • andra stadiet, gymnasiet
 • andra stadiet, yrkesutbildning
 • högskolor
 • grundläggande konstundervisning
 • fritt bildningsarbete

Ladda ner material
 
Tillsammans -bild jpg. Design: Minna Mäkipää. Namnet ska synas någonstans även om bilden beskärs.
Presidentti Sauli Niinistö jpg
Affisch (pdf)
Affisch (pdf) text Rum för egen text. Lättast skriver man på för hand.
Botten för pressmeddelande

Tilläggsuppgifter fås av organisationsombudsmannen
Riitta Silvonen
riitta.silvonen(at)oaj.fi
null