Opetusalan Ammattijärjestö

4. Toimintaa ja tukea koulun yhteyteen

Moni puolue nostaa esiin myös koulun ulkopuolisen toiminnan merkityksen lapselle ja nuorelle. Kokoomus haluaa varmistaa lasten ja nuorten harrastusmahdollisuudet avaamalla ovia koulun ja erilaisten yhteisöjen, järjestöjen, urheiluseurojen ja elinkeinoelämän yhteistyölle. Myös SDP katsoo, että koulupäivän yhteyteen pitäisi sisällyttää valinnaista kerho- ja harrastustoimintaa.

”Taito- ja taidesisältöjen tärkeä rooli tulisi tunnustaa hyvään sosiaaliseen vuorovaikutukseen kasvattamisessa ja kouluviihtyvyyden lisäämisessä.” – Suomen Sosialidemokraattinen Puolue

Useampi puolue näkee sivistystoimen palveluiden ja eri toimialojen välisen yhteistyön tärkeänä kuntavaaliteemana juuri koulutuksellisen tasa-arvon edistämisen näkökulmasta.
”Kannatamme sivistyspalvelujen verkottumista keskenään: koulut, kirjastot, kansalaisyhteiskunta ja vapaa sivistystyö voivat täydentää toinen toistensa palveluja ja mahdollisuuksia.” – Kansallinen Kokoomus

Iso rooli koulutuksen tasa-arvon toteutumisessa on esimerkiksi kaavoitus- ja asuntopolitiikalla, jotta estetään asuinalueiden eriytyminen. Yhteistyö sosiaalitoimen kanssa nähdään puolestaan tärkeänä koulupudokkuuden ja syrjäytymisen ehkäisyssä.

Erityisesti Vasemmistoliitto korostaa vastauksessaan peruskoulun päättävien tilanteeseen puuttumista ja ammatilliseen koulutukseen panostamista. Myös Perussuomalaiset haluaa puolueena luoda nuorille uskoa tulevaisuuteen koulutuksen kautta:

”Oppilaiden itsevarmuuden kasvattaminen "kyllä, minä pystyn siihen!" Koulun pitää luoda tulevaisuuden uskoa ja pysyä ajassa mukana.” - Perussuomalaiset

OAJ pitää tärkeänä, että taiteen perusopetusta on kunnassa kaikkien saatavilla ja että kunnan palvelut integroituvat nykyistä paremmin keskenään. Kuntavaaliohjelmassaan OAJ korostaa, että laadukas koulutus tarvitsee rinnalleen myös toimivat tukipalvelut, joilla oppilaiden hyvinvoinnista huolehditaan.
null