Undervisningssektorns Fackorganisation

Ordförandens kansli

 

 

Olli Luukkainen

Puheenjohtaja OrdförandePresidentpuh. 020 748 9601

Sari Tarvainen

Johdon assistentti Ledningens assistentExecutive Assistantpuh. 020 748 9602

Maria Julin-Andersson

Assistentti AssistentAssistantpuh. 020 748 9686

Iisa Koistinen

Kv-assistentti Internationell assistentInternational Assistantpuh. 020 748 9607

Anders Rusk

KV-koordinaattori Koordinator för internationella ärendenInternational Coordinatorpuh. 020 748 9660

Kirsi Valto

Hallinto- ja henkilöstöpäällikkö 
Administrations- och personalchef
Administration and Personnel
 Manager
puh. 020 748 9610

Heli Vatanen

Henkilöstöasiantuntija PersonalspecialistHR Specialistpuh. 020 748 9606

 

 

 

oaj/tulostusnakyma