Undervisningssektorns Fackorganisation

Högskoleutbildning

Högskolesystemet bygger på yrkeshögskolor och universitet. Universiteten kännetecknas av vetenskaplig forskning medan yrkeshögskolorna är mera inriktade på arbetslivet.
Vid yrkeshögskola och universitet kan både en lägre och en högre högskoleexamen avläggas.
Yrkeshögskolor
Yrkeshögskola (YH) är ett praktiskt inriktat alternativ till de traditionella universitetsstudierna. Studietiden för en lägre högskoleexamen är 3,5 - 4,5 år. Högre yrkeshögskoleexamen är en arbetslivsorienterad yrkesexamen som man kan söka till efter minst tre års arbetserfarenhet inom branschen efter den grundläggande examen. Utbildningen tar 1–1,5 år som heltidsstudier.
Yrkeshögskolorna har också vuxenutbildning i syfte att upprätthålla och utveckla arbetslivskunnandet. Yrkeshögskolorna ordnar även lärarutbildning för yrkeslärare.
 
Universitet
Universitetsnätet täcker de olika delarna av landet och erbjuder studieplatser för nästan en tredjedel av årsklassen.
Inom de flesta utbildningsområden avlägger studerandena först en lägre högskoleexamen eller kandidatexamen och fortsätter sedan till högre examen, d.v.s. magisterexamen.
Lägre högskoleexamen kan avläggas på tre år och högre högskoleexamen vanligen på två år.
 
Efter högre högskoleexamen kan man fortsätta studierna vid universitetet till licentiat- eller doktorsexamen.
null