Opetusalan Ammattijärjestö

Koulutus- ja tutkintotoimikunnat

Koulutustoimikunnat
 
Koulutustoimikuntajärjestelmän tehtävänä on edistää yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen kanssa koulutuksen ja työelämän vuorovaikutusta sekä toimia osaltaan koulutuksen laadullisen ennakoinnin asiantuntijaelimenä.
Koulutustoimikuntien nykyinen toimikausi päättyy 31.12.2016. Meneillään on selvitys- ja kehitystyö, jonka tavoitteena on parantaa koulutustoimikuntatyön toimivuutta, vaikuttavuutta ja merkitystä seuraavalla toimikaudella.
Tutkintotoimikunnat
 
Tutkintotoimikunnat ovat Opetushallituksen asettamia, työnantajia, työntekijöitä, opettajia ja itsenäisiä ammatinharjoittajia edustavia luottamuselimiä, joiden ensisijaisena tehtävänä on valvoa aikuisten ammatillisten näyttötutkintojen järjestämistä sekä myöntää tutkintotodistukset.
Ammatillisen koulutuksen reformin seurauksena näyttötutkintojärjestelmään tullee muutoksia. Tämän seurauksena tutkintotoimikuntien seuraava toimikausi on vain kaksivuotinen (alkaa 1.8.2016 ja päättyy 31.7.2018). Opetushallitus nimeää uudet tutkintotoimikunnat keväällä 2016.
 
null