Opetusalan Ammattijärjestö

Tutkintojen kehittäminen ns. "Tutke"

Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut "Työelämän ohjausryhmän  ammatillisen tutkintorakenteen uudistamiseksi".
 
Ohjausryhmän tehtävät ja työsuunnitelma on laadittu vuoteen 2018.  Työ on käynnistynyt keväällä 2015 ja painopiste työskentelyssä on ollut tutkintojen kokoaminen laajemmiksi kokonaisuuksiksi.
 
Lue lisää:
 
null