Opetusalan Ammattijärjestö

Työllistyminen


Koulutetut maahanmuuttajat saatava töihin

Toisen asteen ja korkeakoulujen ulkomaiset opiskelijat ovat maamme nopeimmin kasvava maahanmuuttajaryhmä. Korkeasti koulutetuista maahanmuuttajista joka neljäs on työtön.

Työikäisiä ja koulutettuja maahanmuuttajia tulee nyt Suomeen runsaasti Irakista, kun heitä tähän mennessä on tullut muun muassa Venäjältä, Virosta, Ruotsista ja Kiinasta.

Maahanmuuttajan mahdollisuudet työllistyä Suomessa omaan ammattiinsa ovat haastavat sekä matalasti että korkeasti koulutetuilla. Vaikka tulijalla olisi korkeakoulututkinto suoritettuna lähtömaassaan, sitä ei välttämättä tunnisteta suomalaisilla työmarkkinoilla.

Koulutus ja kielitaito edistävät työllistymistä. Suomessa opiskelevista ulkomaalaisista kaksi kolmasosaa jää valmistut­tuaan Suomeen, mutta työllistyminen on vaikeaa.

Koulutetut maahanmuuttajat ovat tärkeä kansantaloudellinen investointi työllistyessään Suomeen. Työharjoittelut sekä suomen tai ruotsin kielen taito ovat oleellinen osa työllistymistä.

Oleskelulupien hakeminen opintoja ja työnhakua varten on monimutkaista. Maisteriopintoihin tuleville ei tällä hetkellä tarjota riittävästi suomen tai ruotsin kielen opetusta, mikä haittaa työelämään kiinnittymistä.

OAJ ehdottaa:

  • Maahanmuuttajan aiemmin hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista pitää joustavoittaa.
  • Ulkomaisille korkeakouluopiskelijoille pitää tarjota tutkinnon lisäksi vuoden mittaiset (60 op.) kieli- ja kulttuuriopinnot, joilla varmistetaan työmarkkinakelpoisuus.
  • EU:n ja ETA-maiden ulkopuolelta tuleville opiskelijoille tulee myöntää oleskelulupa näitä opintoja varten.
  • Korkeakouluopiskelijoiden oleskelulupien ja opintotu­kien on tuettava työperäistä maahanmuuttoa.
     
null