Opetusalan Ammattijärjestö

Työnantaja vaihtuu

Jos siirryt uuden työnantajan palvelukseen, muistaa täyttää heti työsuhteen alussa uusi valtakirjalomake jäsenmaksujen perintää varten.
Valtakirjan voi täyttää siirtymislomakkeella jo hyvissä ajoin kesällä tai koulujen alettua oppilaitoksista saatavalla paperisella valtakirjalla.
 
Valtakirja on hyvä täyttää mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, sillä työnantajan vaihdokset ovat syksyllä yleisiä ja valtakirjojen siirrot aiheuttavat jäsenrekisterissä ruuhkaa.
 
Jos työpaikkasi vaihtuu, ilmoita uudesta työpaikasta suoraan jäsenrekisteriin siinäkin tapauksessa, että työnantaja säilyy entisenä.
 
 
null