Opetusalan Ammattijärjestö

Usein kysytyt kysymykset

Jäseneksi liittyminen

 

Jäsensivut ja kirjautuminen 

 

Jäsenmaksut

 

Muutokset, joista pitää ilmoittaa jäsenrekisteriin 

 

Jäsenedut 

 

Sähköiset lomakkeet, yhdistyksen ja työnantajan vaihdokset  

 

Eläkkeelle jääminen 

 

Muut jäsenyyteen liittyvät asiat 

 
 

Jäseneksi liittyminen

Miksi ja milloin minun kannattaa liittyä Opetusalan ammattijärjestön jäseneksi?

Sinun kannattaa liittyä OAJ:n jäseneksi heti, kun aloitat ensimmäisen opetus- tai varhaiskasvatusalan työsuhteen. Oman alan ammattijärjestöön on tärkeää järjestäytyä työsuhteen alussa mm. siksi, että jäsenyyteen liittyvä ansiosidonnaisen työttömyysturvan edellyttämä 26 kalenteriviikon jäsenyysaika ehtii täyttyä lukuvuoden aikana. OAJ:n jäsenet on vakuutettu työttömyyden varalta Opettajien Työttömyyskassassa.

Opetusalan ammattijärjestö OAJ on ainoa ammattijärjestö, joka neuvottelee opettajien palvelussuhteen ehdoista. OAJ:n jäsenenä saat neuvontaa palkka- ja palvelussuhde- sekä koulutuspoliittisissa asioissa. Tarjoamme jäsenillemme myös jäsenetuja, kuten Vakuutusyhtiö Turvan liittokohtaiset vakuutukset, Opettaja-lehden ja erilaisia loma- ja virkistysetuja.

Miten liityn OAJ:n jäseneksi?

OAJ:n jäseneksi liitytään voimassa olevan työsuhteen perusteella. Järjestäytymisperiaate on ammattikuntapohjainen, joten jäseneksi voivat liittyä kaikki, jotka tekevät opetustyötä kasvatus- ja opetusalalla ja saavat siitä palkkaa.  Jäseneksi voidaan hyväksyä opettajien, rehtoreiden ja johtajien lisäksi myös henkilöitä, jotka hoitavat opetustoimen hallinto-, kehittämis-, suunnittelu- ja tutkimustehtäviä, varsinkin jos heillä on opettajakelpoisuus tai opettajatausta.

Opettajan kelpoisuusehdot täyttävällä pitää olla vähintään päivän mittainen sijaisuus jäsenyyden hakemishetkellä. Opettajankelpoisuutta vailla olevalla täytyy olla pääsääntöisesti lukukauden mittainen opetusalan sijaisuus tai työsuhde. Varhaiskasvatuksen henkilöstöstä jäsenkelpoisia ovat lastentarhanopettajat ja sellaiset lastentarhanopettajan tehtävissä ja päivähoidon esimiestehtävissä toimivat, joilla on sosiaalikasvattajan tai sosionomin (AMK) koulutus.

OAJ:n jäsenyyttä voit hakea OAJ:n verkkosivujen sähköisellä liittymislomakkeella www.oaj.fi > Liity jäseneksi tai paperisella liittymislomakkeella, jonka voit pyytää jäsenyhdistyksesi jäsenasioiden hoitajalta tai koulusi yhteysopettajalta. Paperisia liittymislomakkeita voi myös tilata OAJ:n jäsenrekisteristä.

Miten jäsenyyteni siirtyy Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitosta SOOL:sta OAJ:n varsinaiseksi jäseneksi?

Jos olet valmistunut opettajaksi ja saanut työpaikan opetusalalla, voit hakea OAJ:n jäsenyyttä. Voit liittyä OAJ:hin myös opiskeluaikanasi, jos saat vähintään lukukauden mittaisen sijaisuuden.

SOOLista siirtyvä jäsen hakee OAJ:n jäsenyyttä täyttämällä sähköisen liittymislomakkeen OAJ:n verkkosivuilla www.oaj.fi > Liity jäseneksi.

Voit liittyä myös täyttämällä paperisen liittymislomakkeen. Lomakkeita saa oppilaitoksen yhteysopettajalta, oman yhdistyksen jäsenasioiden hoitajalta sekä OAJ:n jäsenrekisteristä.

Kun SOOLin jäsen siirtyy jäseneksi OAJ:hin, jäsenyys SOOLissa päättyy automaattisesti. Jos aloitat esim. jatko-opiskelut OAJ:n jäsenyyden aikana, et voi enää liittyä SOOLin jäseneksi.

Täytin liittymislomakkeen mutta en ole saanut tietoa jäsenyydestäni?

OAJ:n jäsenrekisteri käsittelee liittymislomakkeet saapumisjärjestyksessä. Jäsenyytesi hyväksytään alkamaan aikaisintaan jäsenyyden hakemispäivämäärästä. Varsinkin lukukausien alkaessa ja päättyessä lomakkeiden käsittelyajat voivat pidentyä. Jäsenhakemuksen käsittelyaikataulu ei viivästytä jäseneksi hyväksymispäivämäärää.

Postitamme sinulle jäsenhakemuksen käsittelyn jälkeen Tervetuloa jäseneksi -paketin.

Opettajien työttömyyskassa toimittaa sinulle oman hyväksymiskirjeensä kassan jäsenyyden alkamisesta.

Jäsensivut ja kirjautuminen

En pääse kirjautumaan jäsensivuille – miten toimin?

Jäsensivuille kirjaudutaan jäsennumerolla, joka löytyy jäsenkortistasi, ja salasanalla. Jos salasanasi on unohtunut, voi uuden tilata kirjautumisikkunasta kohdasta Unohditko salasanasi. Palvelu toimittaa salasanan jäsentiedoissasi olevaan sähköpostiosoitteeseen ja/tai matkapuhelinnumeroon tekstiviestinä.

Jos palvelu ilmoittaa että salasanan toimitus epäonnistui, ei jäsenrekisterissä ole tiedossa voimassa olevaa sähköpostiosoitettasi tai matkapuhelinnumeroasi. Ne voit ilmoittaa jäsenrekisteriin puhelimitse tai sähköpostitse osoitteeseen kirjautuminen@oaj.fi 

Lisää tietoa kirjautumisesta Ohjeet-sivujen osuudesta OAJ:n verkkoympäristön kirjautumispalvelu. Linkki avautuu uuteen ikkunaan OAJ:n julkisten verkkosivujen puolelle.

Jäsenmaksut

Kuinka toimitan työnantajalle jäsenmaksujen perintävaltakirjan?

Kun täytät OAJ:n sähköisen liittymislomakkeen (uusi jäsen) tai sähköisen siirtymislomakkeen (voimassa oleva jäsenyys) ja valitset jäsenmaksujen maksutavaksi työnantajaperinnän, OAJ:n jäsenrekisteri toimittaa ay-maksun perintävaltakirjan palkanlaskijallesi. Jos valtakirja on tehty paperisella lomakkeella, tiedon jäsenmaksujen perinnästä palkanlaskijallesi toimittaa yhdistyksesi. Jäsenmaksuperinnän alkamisen voit tarkastaa palkkalaskelmasta.

Jos sinulla on useita opetusalan työsuhteita, perintävaltakirja pitää toimittaa kaikille työnantajille erikseen. Voit myös tilittää jäsenmaksut sivutoimisista työsuhteista itse. Tilisiirtolomakkeet voi tilata jäsenrekisteristä. Jäsenmaksujasi voit hallinnoida myös OAJ:n verkkosivuilla kirjautumalla jäsensivuille www.oaj.fi > Jäsensivuille > Omat tiedot > Maksut > Jäsenmaksut.

Jäsenmaksujen perintä ei ole käynnistynyt heti, kuinka voin maksaa jäsenmaksun takautuvasti?

Jos palkanlaskijasi saa jäsenmaksujen perintävaltakirjan viiveellä eikä jäsenmaksun perintä ehdi alkaa ensimmäiseen palkanmaksuun mennessä, pyydä jäsenrekisteristä tilisiirtolomake puuttuvan jäsenmaksun maksamista varten. 

Miksi olen saanut tilisiirtolomakkeen, vaikka työnantaja perii jäsenmaksun palkasta?

Työnantaja ei välttämättä ole ehtinyt käsittelemään valtakirjaa eikä jäsenmaksun perintä ole ehtinyt käynnistyä. Tlisiirtolomake lähetetään varmuuden vuoksi eikä sitä ole pakko käyttää, jos perintä lähtee oikea-aikaisesti käyntiin.

Työnantajani vaihtui – miten uusi työnantaja saa tiedon jäsenmaksun perinnästä?

Kun työnantajasi vaihtuu, uudelle työnantajalle pitää tehdä uusi perintävaltakirja. Työnantajan vaihtumiseen mahdollisesti liittyvä yhdistyksen muutos sekä uusi perintävaltakirja tehdään OAJ:n verkkosivuilla sähköisellä siirtymislomakkeella www.oaj.fi > Oikopolut > Sähköiset lomakkeet > Siirtymislomake.

Jos perintävaltakirja on jo tehty, mutta jäsenmaksuja ei kuitenkaan ole peritty palkastasi, ole yhteydessä joko OAJ:n jäsenrekisteriin tai suoraan palkanlaskijaasi. 

Milloin maksan jäsenmaksuni itse? 

Kaupunkien, kuntien, kunta- ja koulutuskuntayhtymien palveluksessa olevilta OAJ:n jäsenmaksu voidaan periä palkanmaksun yhteydessä. Jäsenmaksu voidaan periä automaattisesti myös yksityisten esi- ja perusopetuksen järjestäjien palveluksessa työskenteleviltä.

Jos työnantajasi ei ole OAJ:n työnantajarekisterissä, jäsenmaksua ei voida periä automaattisesti palkanmaksun yhteydessä. Tällöin jäsenmaksu pitää laskea ja tilittää OAJ:lle kuukausittain itse.

Tilisiirtolomakkeita jäsenmaksun maksamista varten saat jäsenrekisteristä.

Kun täytät sähköistä liittymis- tai siirtymislomaketta, valitse jäsenmaksun maksutavaksi vaihtoehto Haluan tilisiirtolomakkeet kotiin.

Voit tilata tilisiirtolomakkeita myös OAJ:n verkkosivuilla olevalla muutosilmoituslomakkeella www.oaj.fi > Oikopolut > Sähköiset lomakkeet > Muutosilmoituslomake. 

Paljonko jäsenmaksu on ja miten se lasketaan?

Bruttoansioon perustuva jäsenmaksu on prosenttiperusteinen.

Kokonaisjäsenmaksuprosenttisi määräytyy paikallisyhdistyksen ja mahdollisen opettajayhdistyksen jäsenyyden perusteella. Jäsenmaksuprosentti voi vaihdella opettajaryhmäkohtaisen järjestäytymisen mukaan.

Jäsenmaksua maksetaan kaikesta opetusalan veronalaisesta palkkatulosta sekä siihen rinnastettavasta tulosta, myös luontoisedusta, lomarahasta ja lomakorvauksesta.

Jäsenmaksu lasketaan bruttoansiosta kaavalla jäsenmaksuprosentti  x bruttotulo : 100. 

Keskimäärin jäsenmaksu on 1,2 % veronalaisesta kokonaisansiosta.

Lisätietoja jäsenmaksuprosenteista saat OAJ:n jäsenrekisteristä.

Palkattoman kalenterikuukauden jäsenmaksu on 8,50 euroa. Tämä on myös työssäkäyvän jäsenen minimimaksu kuukaudessa. 

Muutokset, joista pitää ilmoittaa jäsenrekisteriin

Jos palkanmaksuni keskeytyy tai päättyy – miten toimin?

Jos palkanmaksu keskeytyy tai päättyy palkattoman virka-, perhe-, vuorottelu-, opintovapaan tai työttömyyden vuoksi, jäsenmaksun tilitysvelvollisuus siirtyy jäsenelle itselleen. Tällöin jäsenmaksu ei enää muodostu prosenttiperusteisesti bruttoansioon perustuen vaan palkattomalle kalenterikuukaudelle on määritelty euromääräinen jäsenmaksu. Palkattoman ajan jäsenmaksun maksamista varten saat tilisiirtolomakkeet jäsenrekisteristä tai voit tilata ne täyttämällä OAJ:n verkkosivuilla muutosilmoituslomakkeen www.oaj.fi > Oikopolut > Sähköiset lomakkeet > Muutosilmoituslomake.

Palkattoman kalenterikuukauden alennettu jäsenmaksu on 8,50 euroa.

Miten maksan jäsenmaksut äitiysvapaan aikana?

Äitiysvapaan alennettu jäsenmaksu astuu voimaan vasta, kun palkanmaksu päättyy. Työnantaja maksaa yleensä palkan äitiysvapaan 72 ensimmäiseltä arkipäivältä.

Tilisiirtolomakkeet voit pyytää jäsenrekisteristä tai voit tilata ne OAJ:n verkkosivuilta täyttämällä sähköisen muutosilmoituslomakkeen www.oaj.fi > Oikopolut > Sähköiset lomakkeet > Muutosilmoituslomake.

Palkattoman kalenterikuukauden alennettu jäsenmaksu on 8,50 euroa.

Olen töissä ulkomailla – miten maksan jäsenmaksuni?

Ulkomailla opettajan työssä oleva maksaa jäsenmaksua 10 euroa kuukaudessa.

Tilisiirtolomakkeita jäsenmaksun maksamista varten saat jäsenrekisteristä.

Ulkomailla työskentely saattaa vaikuttaa työttömyysturvaasi. Varmista asia aina Opettajien Työttömyyskassasta www.opetk.fi

Miksi uusi osoite ei ole päivittynyt Opettaja-lehteen?

Opettaja-lehden vastaanottajien osoitetiedot tallennetaan jäsenrekisteristä noin 2 viikkoa ennen lehden ilmestymistä. Jos osoitetietosi on päivitetty vasta äskettäin, lehti voi mennä vielä vanhaan osoitteeseesi.

Milloin minun tulee vaihtaa yhdistystä?

Opettajan jäsenyys yhdistyksessä määräytyy sen koulutusalan ja oppilaitoksen mukaan, jossa hänellä on virka tai toimi tai keskimäärin eniten opetustunteja. Jos jäsen tai opetustuntien pääpaino siirtyy pysyvästi toiseen oppilaitokseen tai toiselle koulutusalalle, jäsenen pitää myös vaihtaa yhdistystään tämän mukaisesti.

Yhdistyksen vaihtamisen edellytyksenä on voimassa oleva työsuhde. Palkattomina jaksoina, esimerkiksi työttömyyden, vuorotteluvapaan tai perhevapaiden aikana yhdistystä ei ole mahdollista vaihtaa, vaan jäsenyys säilyy palkattomuuden ajan entisen työsuhteen mukaisessa yhdistyksessä. Yhdistyksen vaihtuessa emme lähetä automaattisesti uutta jäsenkorttia.

Jäsenedut

Mitä vakuutuksia jäsenyyteni sisältää?

OAJ ja keskinäinen vakuutusyhtiö Turva ovat tehneet yhteistyösopimuksen, jonka ansiosta järjestön jäsenillä on oikeus merkittäviin etuihin. Vakuutusehdoissa mainitut jäsenet kuuluvat jäsenvakuutuksen piiriin. Se sisältää mm. vapaa-ajan matkustaja-, matkatavara-, matkavastuu- sekä tapaturmavakuutuksen. Jäsenvakuutuksen tuoteselosteen ja vakuutusehdot saat Vakuutusyhtiö Turvan toimipaikoista, palvelunumerosta 01019 5110 tai osoitteesta www.turva.fi/oaj.

Huomaathan, että OAJ:n jäsenenä sinulla on Liittoturva-vakuutus, kun osallistut järjestötehtäviin tai -tilaisuuksiin. Liittoturvavakuutus sisältää matkustajavakuutuksen, matkatavaravakuutuksen ja matkavastuuvakuutuksen. Liittoturva-vakuutuksen piiriin kuuluvat mm. järjestön järjestämät etukäteen suunnitellut kokoukset, koulutustilaisuudet, seminaarit, kesä- ja talvipäivät ja muut vastaavat tapahtumat.

 

Mitä tarvitsen mukaan matkalle, jotta vakuutus on voimassa?

Kun jäsenyytesi on voimassa, on myös vakuutuksesi voimassa. OAJ on ottanut jäsenilleen matkustajavakuutuksen vakuutusyhtiö Turvasta. Jäsenkorttisi toimii matkavakuutuskorttina, joten se kannattaa pitää aina matkalla mukana.

Jos et ole saanut jäsenkorttia tai se on kadonnut, voit tulostaa väliaikaisen matkavakuutustodistuksen OAJ:n jäsensivujen Jäsenedut-kohdasta vakuutusetujen alta, www.oaj.fi > Jäsensivuille > Oikopolut > Jäsenedut > Vakuutusedut > Ota matkavakuutustodistus tarvittaessa matkalle mukaan.

Miten saan vakuutustodistuksen viisumia varten?

Voit pyytää vakuutustodistuksen viisumia varten Turvan puhelinpalvelusta 01019 5110, palvelutoimistoista tai sähköpostilla asiakaspalvelu@turva.fi. Muistathan mainita viestissä seuraavat tiedot: vakuutetun henkilön nimi, osoite ja syntymäaika, ammattiliittosi nimi sekä tieto mille ajalle ja mihin maahan viisumia haetaan. 

Mistä löydän tietoa OAJ:n jäseneduista?

Jäseneduista löytyy kattavasti tietoa OAJ:n jäsensivuilla. Kannattaa myös rekisteröityä maksuttomaan Member+ -palveluun, joka on akavalainen jäsenetupalvelu. Sinne on koottu kaikkien akavalaisten yhteiset ja myös OAJ:n omat jäsenedut. www.memberplus.fi
 

Sähköiset lomakkeet, yhdistyksen ja työnantajan vaihdokset 

Työnantaja ja yhdistys vaihtuvat - miten ja millä sähköisellä lomakkeella ilmoitan muutoksesta?

Työnantajan ja työnantajan vaihtumiseen liittyvästä yhdistyksen vaihdoksesta tulee ilmoittaa sähköisellä siirtymislomakkeella OAJ:n verkkosivuilla www.oaj.fi > Oikopolut > Sähköiset lomakkeet > Siirtymislomake tai paperisella liittymislomakkeella.

Paperisen liittymislomakkeen saat oman yhdistyksesi jäsenasioiden hoitajalta, koulusi yhteysopettajalta tai OAJ:n jäsenrekisteristä. 

Yhteystietoni ovat muuttuneet - miten ja millä sähköisellä lomakkeella ilmoitan muutoksesta?

Omien yhteystietojesi muutoksesta voit ilmoittaa sähköisellä muutosilmoituslomakkeella OAJ:n verkkosivuilla www.oaj.fi > Oikopolut > Sähköiset lomakkeet > Muutosilmoituslomake. Jos olet tehnyt osoitteenmuutoksen Postille, jäsenrekisteri saa uudet osoitetietosi sitä kautta, ellet ole tehnyt osoitetietojen luovutuskieltoa.

Eläkkeelle jääminen

Miten ilmoitan eläkkeelle jäämisestä?

Eläkkeelle jäämisestä on ilmoitettava OAJ:n verkkosivujen sähköisellä muutosilmoituslomakkeella www.oaj.fi > Oikopolut > Sähköiset lomakkeet > Muutosilmoituslomake tai ottamalla yhteyttä OAJ:n jäsenrekisteriin. 

Mitä minun tulee huomioida eläkkeelle jäädessäni?

Kun olet ilmoittanut jäsenrekisteriin eläkkeelle jäämisestäsi, siirrämme jäsenyytesi Opetusalan Seniorijärjestöön OSJ:hin. Liittymisvuosi on sinulle maksuton. Seniorijärjestön toiminnasta ja jäseneduista saat lisätietoa osoitteesta www.osj.fi

Huomioithan, että OAJ:n varsinaiseen jäsenmaksuun sisältyneet vakuutusedut päättyvät eläkkeelle jäämisen vuoksi viimeisenä työpäivänä. Jos haluat jatkaa vakuutuksia eläkkeelle jäämisen jälkeen, sinun pitää olla yhteydessä vakuutusyhtiö Turvaan ennen eläkkeelle jäämistä. Muista myös pyytää jäsenmaksujen perintävaltuutus pois palkanlaskijalta.

Jos eläkkeellä ollessasi teet pidempiaikaisia opettajan sijaisuuksia, saat työsuhde- ja vakuutusturvaa hankkimalla eläkeläisille tarkoitetun edunvalvontapaketin. Paketti on voimassa lukukauden kerrallaan ja maksaa 75 euroa lukukaudelta. Paketin saamisen ehtona on OSJ:n jäsenyys tai jonkun muun OAJ-yhteisöön kuuluvan yhdistyksen eläkeläisjäsenyys ja edunvalvontapaketin maksun suorittaminen. Palvelupaketti sisältää ammatillisen vastuu- ja oikeusturvavakuutuksen sekä työtehtäviin liittyvää ammatillista edunvalvonta- ja lakimiesneuvontaa. 

Muut jäsenyyteen liittyvät asiat

Siirryn toisesta liitosta OAJ:n jäsenyyteen - miten toimin?

Siirtyessäsi toisesta ammattiliitosta OAJ:n jäseneksi sinun pitää itse ilmoittaa jäsenyyden päättymisestä edelliseen liittoosi ja työttömyyskassaasi. Liiton ja kassan jäsenyyden vaihdos pitää tehdä 30 vrk:n kuluessa siitä, kun olet eronnut aiemmasta liitostasi. Näin varmistat, että aikaisemman liiton tai kassan jäsenyyden aikana kertyneet työssäolokuukaudet eli vakuutuskaudet siirtyvät jäsenyytesi mukana Opettajien työttömyyskassaan.

Mistä löydän oman yhdistykseni yhteystiedot?

Oman yhdistyksesi yhteystiedot löydät OAJ:n verkkosivuilta www.oaj.fi > Yhteystiedot ja yhdistykset > Paikallisyhdistykset ja alayhdistykset tai oppilaitoksesi yhteysopettajalta. Voit tiedustella yhteystietoja myös OAJ:n jäsenrekisteristä.

Mistä haen ansiosidonnaista päivärahaa tai muita ansioon perustuvia etuuksia?

Etuusasioissa saat neuvoja ja opastusta Opettajien Työttömyyskassasta. Kassan yhteystiedot ja palveluajat löydät työttömyyskassan verkkosivuilta www.opetk.fi

Miten voin saada uuden jäsenkortin?

Jos jäsenkorttisi on kadonnut, voit pyytää uuden jäsenrekisteristä joko puhelimitse tai sähköpostilla osoitteesta jasenrekisteri@oaj.fi.

Jos et ole vielä saanut jäsenkorttia tai se on kadonnut, voit tulostaa väliaikaisen matkavakuutustodistuksen OAJ:n jäsensivujen Jäsenedut-kohdasta vakuutusetujen alta, www.oaj.fi > Jäsensivuille > Oikopolut > Jäsenedut > Vakuutusedut >

Yhdistyksen vaihtuessa emme lähetä automaattisesti uutta jäsenkorttia.

OAJ:n tuttu taskukalenteri on muuttunut erikseen tilattavaksi.
Miten saan OAJ:n kalenterin?

Kirjaudu jäsensivuille (linkki ohjeeseen) ja valitse Omat tiedot -osio. Yhteystietojen päivitys -osiossa laita rasti Kalenteri-ruutuun, jos haluat saada OAJ-kalenterin vuosittain kotiisi. Voit myöhemmin perua tilauksesi poistamalla rastin ruudusta.Kun kalenterin tilaus on merkitty omiin tietoihin, se on voimassa toistaiseksi, eikä sitä tarvitse uusia vuosittain. Kalenteri postitetaan kotiosoitteeseen Opettaja-lehden mukana.
null