Undervisningssektorns Fackorganisation

Utbildningssystemet i Finland


Källa:

Utbildningsstyrelsen, www.oph.fi > Fostran, utbildning och examina.

OAJ har kompletterat bilden med småbarnspedagogik för att betona dess betydele i det livslånga lärandet. Också specialutbildningarna har lagts till. 

Det finländska utbildningssystemet pdf

null