Opetusalan Ammattijärjestö

Ajankohtaista: Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki

Vaikuttaako uusi sosiaalihuollon ammattihenkilölaki opetusalalla työskenteleviin?
 
Työskenteletkö opetus- ja kasvatusalan tai tutkimuksen tehtävissä, mutta olet suorittanut tutkinnon, jolla olet kelpoinen toimimaan sosiaalihuollossa sosiaalityöntekijänä, sosionomina tai geronomina?

Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä tuli voimaan viime maaliskuussa. Uuden ammattihenkilölain myötä sosiaalityöntekijästä, sosionomista ja geronomista tuli laillistettuja sosiaalihuollon ammatteja. Laillistettu ammattihenkilö on oikeutettu toimimaan sosiaalihuollossa asianomaisessa ammatissa ja käyttämään sen ammattinimikettä. Siirtymäajan päätyttyä, vuoden 2017 jälkeen, ei voi työskennellä vakituisesti sosiaalihuollossa sosiaalityöntekijänä, sosionomina tai geronomina ilman laillistusta.

Henkilöt, jotka ovat olleet aiemmin voimassa olleiden säädösten mukaiset kelpoisuusehdot täyttäviä, ovat oikeutettuja toimimaan kyseisessä laillistettavan ammattihenkilön tehtävissä sosiaalihuollossa ilman laillistusta enintään 31.12.2017 asti. Oikeuden harjoittaa sosiaalihuollon ammattia laillistettuna ammattihenkilönä myöntää hakemuksen perusteella Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira.

Opetustehtävissä työskentelevät

Sosiaalihuollon ammattihenkilölakia sovelletaan sosiaalihuollossa toimiviin ammattihenkilöihin. Laillistusta ja rekisteröitymistä ei näin ollen edellytetä sosiaalityöntekijän, sosionomin tai geronomin toimiessa muissa kuin sosiaalihuollon tehtävissä. Esimerkiksi opetustehtävissä ja -alalla työskenteleviltä opettajilta, jotka eivät toimi sosiaalihuollon tehtävissä, ei edellytetä rekisteröitymistä.

Opetus- ja kulttuuriministeriön toimialaan kuuluva varhaiskasvatus ei ole sosiaalihuoltoa. Uusi sosiaalihuollon ammattihenkilölaki ei edellytä laillistamista / rekisteröitymistä myöskään muilta opetusalalla toimivilta, tutkintonsa/kelpoisuutensa sosiaalihuollon tehtäviin omaavilta henkilöitä (esim. ammatilliset oppilaitokset, korkeakoulut).

Valvira suosittelee laillistuksen hakemista siirtymäaikana 31.12.2017 mennessä

Kaikkien sosiaalityöntekijän, geronomin tai sosionomin tehtäviin kelpoisuuden omaavien on tärkeä kuitenkin tietää lain edellyttämästä sosiaalihuollon ammattihenkilöiden laillistamisesta. Siinä tapauksessa, että em. kelpoisuuden omaava henkilö siirtyy opetusalan tehtävistä hoitamaan laillistetun ammattihenkilön tehtävää sosiaalihuollossa, tulisi laillistus olla haettu.  Laillistuksen hakeminen on tärkeää ajoissa myös silloin, jos henkilö opetusalan tehtävän ohella toimii tai suunnittelee toimivansa sosiaalihuollossa.

Valviralla on lain mukaan 6 kuukautta aikaa käsitellä hakemus.

Siirtymäajan päätyttyä, vuoden 2017 jälkeen, ei voi työskennellä vakituisesti sosiaalihuollossa sosiaalityöntekijänä, sosionomina tai geronomina ilman laillistusta.

Lue lisää:

Vaikuttaako sosiaalihuollon ammattilaki opetustehtavissa oleviin?   (pdf)

Lisätietoa aiheesta ja mm. päätöksen hinnoista sekä mm. tarkat ohjeet laillistuksen haun menettelystä ja toimitettavista asiakirjoista löytyvät Valviran sivuilta

 

null