Opetusalan Ammattijärjestö

Uutiset

OKKA-OAJ-palkinto Jyväskylään

OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen (oik.) onnitteli palkittuja OAJ:n lukuvuoden avajaisissa.

Ensimmäinen OKKA-OAJ-palkinto on myönnetty tutkijaryhmälle, jonka viime vuonna tekemät tutkimukset antavan luotettavan ja kansainvälisesti vertailukelpoisen kuvan opettajien työolosuhteista, työtyytyväisyydestä ja heidän kokemastaan ammatin arvostuksesta.

Palkittuun tutkijaryhmään kuuluvat Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitoksesta erikoistutkija Matti Taajamo, tutkija Hannu Jokinen, suunnittelija Eija Puhakka, projektitutkija Matti Pennanen, projektitutkija Anne Martin, amanuenssi Sanna Honkimäki ja yliopistotutkija Kari Nissinen sekä Jyväskylän ammattikorkeakoulun Ammatillisesta opettajakorkeakoulusta yliopettaja Harri Keurulainen, lehtori Maarit Miettinen ja yliopettaja Kirsti Weismann.

Palkinto luovutettiin OAJ:n järjestämissä lukuvuoden avajaisissa Helsingissä tänään tiistaina. Palkinnon suuruus on 5 000 euroa. Palkintoa olivat vastaanottamassa Matti Taajamo, Hannu Jokinen ja Eija Puhakka sekä Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitoksen johtaja Jouni Välijärvi.

TALIS (Teaching and Learning International Study) ja PAL (pedagoginen asiantuntijuus liikkeessä) -tutkimuksissa on kuvattu suomalaista opettajakuntaa varhaiskasvatuksesta lukioon ja ammatilliseen koulutukseen. Raporttien yhteistuloksena saadaan luotettava ja kansainvälisesti vertailukelpoinen kuva alan työolosuhteista, opettajien työtyytyväisyydestä ja heidän kokemastaan ammatin arvostuksesta.

– Tulokset auttavat ymmärtämään, miksi opettajan työ on Suomessa yhä haluttu ammatti, palkinnot luovuttanut  OAJ:n puheenjohtaja Olli luukkainen totesi.

Tutkijat nostivat esille tekijöitä, joista pitää huolehtia paremmin, jotta opetustyö pysyisi suosittuna myös tulevaisuudessa. Erityisesti opettajien täydennyskoulutuksen todettiin olevan hajanaista, satunnaista ja vaikuttavuudeltaan puutteellista.

OKKA-OAJ-palkinto jaettiin OAJ:n 40-vuotisjuhlarahastosta. Vuonna 2013 perustetun rahaston tarkoituksena on lisätä opetus- ja kasvatusalan tunnettuutta ja palkita alan toimijoita. Rahastoa hallinnoi Opetus-, koulutus- ja kasvatusalojen säätiö eli OKKA-säätiö.

OAJ:n perinteisiin lukuvuoden avajaisiin osallistui parisataa koulutusvaikuttajaa ja OAJ:n yhteistyökumppania.

Kuva: Kari Kuukka

null