Opetusalan Ammattijärjestö

Uutiset

OAJ haluaa ammatillisen koulutuksen osakeyhtiöihin

OAJ esittää ammatillisen koulutuksen järjestämismalliksi osakeyhtiötä. Koulutuksen järjestäjäkysymys pitää OAJ:n mielestä ratkaista osana laajaa ammatillisen koulutuksen reformia.

– Ammatillista koulutusta ei pidä siirtää perustettavien itsehallintoalueiden tehtäväksi. Se on erottamaton osa koulutusjärjestelmää, ja sillä on merkittävä rooli myös elinkeinopolitiikan kehittämisessä, puheenjohtaja Olli Luukkainen muistuttaa.

– Osakeyhtiömalli turvaisi rahoituksen kohdistumisen koulutuksen järjestäjälle, jolloin raha käytetään suoraan koulutukseen. Se mahdollistaisi myös kevyemmän hallinnon kuin kuntayhtymissä tai kuntien oppilaitoksissa.

– Osa koulutuksesta kuuluu kilpailulainsäädännön alaisuuteen. Tämän vuoksi ammatillisen koulutuksen järjestäjällä on oltava joka tapauksessa yhtiömuotoista toimintaa, joka tarjoaa hyvän pohjan kasvavalle koulutusviennille, Luukkainen toteaa.

Mallia ammattikorkeakouluista

Ammatillisella toisen asteen koulutuksella on selkeä yhteys ammattikorkeakoulujärjestelmään.     Ammattikorkeakoulut on juuri muutettu osakeyhtiöiksi. Tästä kertyneet kokemukset kannattaisi käyttää hyväksi, kun ammatillisen koulutuksen järjestämismallia pohditaan.

OAJ esittää, että ammatillisen koulutuksen kehittämisohjelman yhteydessä arvioitaisiin, tarvitaanko erillistä lakia, joka kattaisi kaiken osakeyhtiömuotoisen koulutuksen. Erillinen koulutuksen osakeyhtiölaki turvaisi henkilöstön asemaa päätöksenteossa, avoimuutta sekä muita koulutuksen järjestämiseen liittyviä erityispiirteitä.

Esitys ammatillisen koulutuksen järjestämisestä osakeyhtiönä on jo neljäs OAJ:n ehdottama norminpurkuehdotus. Aiemmat ovat koskeneet koulujen suunnittelu- ja paperityön keventämistä, tarpeettomien kiinteistöjen myynnin helpottamista sekä oppilaiden omien älylaitteiden käytön tehostamista.

null