Opetusalan Ammattijärjestö

Uutiset

OAJ kiittää koulubyrokratian karsintaa ja opettajien kelpoisuuksien säilyttämistä

OAJ kiittää ministeri Vehviläisen tänään esittelemää norminpurkupakettia koulubyrokratian keventämisestä.OAJ on tyytyväinen myös siihen, ettei opettajien ja lastentarhanopettajien kelpoisuuksia alenneta. Näin opettajien korkea osaaminen säilyy, mikä takaa laadukkaan opetuksen joka puolella maata.
Sen sijaan kelpoisuuksien saatavuutta joustavoitetaan. – Esimerkiksi opettajien kaksoiskelpoisuutta pitää edistää. Kelpoisuuksien saamista voidaan joustavoittaa, mutta se pitää tehdä niin, ettei opettajien osaamista vaaranneta. Emme kannata pikaväyliä, jotka olisivat oikopolkuja opetus- ja kasvatustyöhön, koulutusjohtaja Heljä Misukka painottaa.
 
Esitys sisältää useita ehdotuksia, joilla aikaa vieviä suunnitelmia ja hallinnollisia menettelyjä kevennetään.
 
– Paperien ja suunnitelmien laatimisen sijaan voidaan nyt keskittyä paremmin koulun kasvatustehtävään ja opettajan aikaan oppilaalle, Misukka toteaa.
 
Koulujen ei enää tarvitsisi laatia suunnitelmia kiusaamisen estämisestä. Myös järjestyssäännöistä tulisi vapaaehtoisia. Niinikään kurinpitotoimien käyttämiseksi ei tarvittaisi erillistä suunnitelmaa, eikä käytettyjä kurinpitotoimia tarvitsisi enää seurata.
 
Esitys keventäisi myös oppilaan määräaikaiseen erottamiseen liittyvää byrokratiaa.
 
– Tämä on oppilaankin kannalta järkevää normipurkua mikäli se toteutetaan niin, että päätöksen määräaikaisesta erottamisesta tekee rehtori, joka tuntee aidosti tilanteen, eikä erottamista ei enää esiteltäisi monijäseniselle toimikunnalle. Se ei tuntisi oppilasta ja päättäisi asiasta usein pelkkien papereiden perusteella.
 
– Muita erinomaisia asioita ovat muun muassa mahdollinen luopuminen opettajan tekemästä arvioinnista osana laajaa terveystarkastusta sekä oppilas- ja opiskelijahuoltolain uudistaminen. Laki on puhututtanut runsaasti opetusalan ammattilaisia. OAJ toivookin, että lain avaaminen tekee mahdolliseksi myös muiden kuin Vehviläisen esittelemien muutosten tekemisen, Misukka korostaa.
 

 
null