Opetusalan Ammattijärjestö

Uutiset

Stöd och hjälp för de uppsagda vid Helsingfors universitet

Helsingfors universitet erbjuder de uppsagda ett mera omfattande omställningsskydd än den lagstadgade basnivån. De visstidsanställda faller dock utanför.
Helsingfors universitet minskar personalen med omkring 980 personer fram till slutet av år 2017. Av de här sägs 570 upp. Universitetet meddelade idag att arbetstagare som sägs upp erbjuds bland annat utbildning och karriärcoachning. Det lagstadgade omställningsskyddet omfattar endast ledigt med lön för jobbsökning, uppgörande av en sysselsättningsplan samt möjlighet till en förhöjd förtjänstdel.
 
– Vi anser att de åtgärder som lagen föreskriver är alldeles otillräckliga. Det är bra att universitetet exempelvis erbjuder karriärcoachning och utbildning som uppdaterar kompetensen, säger OAJ:s förhandlingschef Eila Urpilainen.
 
Universitetet lämnar de visstidsanställda vind för våg
 
Också Seppo Sainio som är huvudförtroendeman vid Helsingfors universitet säger att det är välkommet med en omsorgsfullt planerad individuell coachning i ett svårt läge. Men en ansvarsfull personalpolitik skulle ha behövts också tidigare.
 
­– De mycket drastiska nedskärningarna vid universitetet överraskade de anställda ordentligt. Uppsägningarna kommer i ett ytterst dåligt sysselsättningsläge. Personalen har inte i något skede under processens gång fått bilden av att universitetsarbetsgivaren skulle ha gjort sitt yttersta för att minimera personalnedskärningarna, säger Sainio.

Sainio grämer sig över situationen för de arbetstagare som länge har varit visstidsanställda.
– Deras arbeten upphör i regel utan uppsägningstid och utan omställningsskydd. Den här kompetenta gruppen av arbetstagare med mångsidigt kunnande måste uppmärksammas på arbetsmarknaden betydligt mera än idag, kräver Sainio.
 
 
 
 
null