Opetusalan Ammattijärjestö

Uutiset

Åbo Akademi minskar personalen med 87

Åbo Akademi minskar sin personal med 87 personer före slutet av 2017. Av dem blir 47 uppsagda.
Åbo Akademi informerade i morse personalen om de kommande nedskärningarna.
 
Under april månad kommer 47 personer att sägas upp. Av dessa är tio bland den undervisande och forskande personalen. 40 anställningar upphör till följd av pensionering eller när tidsbundna anställningar löper ut och inte tillsätts på nytt.
 
Arbetsgivaren erbjuder bland annat förändringsstöd och hjälp att söka jobb.
 
- Förhoppningsvis erbjuder arbetsgivaren bättre stöd och hjälp än det minsta möjliga, säger Hanna Tanskanen som är universitetsombudsman vid OAJ.
 
 - Alla personalnedskärningar är trista, men 87 är kanske mindre än man tidigare befarade, säger Tanskanen.

ÅA:s styrelse beslutade hösten 2015 om att spara 7,7 miljoner euro för att kompensera den minskade statliga och externa finansieringen samt ett underskott på två miljoner för fakulteten för naturvetenskaper och teknik.
 
Kravet på inbesparingar via personalkostnader är ca fem miljoner euro.
 
Åbo Akademi har redan tidigare anpassat sin verksamhet då man 2013 senast genomgick samarbetsförhandlingar och omorganiserade verksamheten till fyra nya fakulteter och förvaltningen till en gemensam universitetsservice.
null