Opetusalan Ammattijärjestö

Uutiset

Åbo Akademi vähentää 87 henkilöä

Åbo Akademi irtisanoo 47 henkilöä vuoden loppuun mennessä. Lisäksi 40 lähtee määräaikaisuuksien päättymisten ja eläköitymisten myötä.
Åbo Akademi tiedotti henkilöstölle tänään työnantajan päätöksistä, jotka on tehty yhteistoimintaneuvottelujen päättymisen jälkeen. Henkilöstön määrä vähenee 87 henkilöllä vuoden 2017 loppuun mennessä.
 
Yhteensä 47 henkilöä irtisanotaan. Irtisanottavista kymmenen kuuluu opetus- ja tutkimushenkilöstöön ja 37 ryhmään muu henkilöstö. 40 työntekijän määräaikainen työsuhde päättyy tai tehtävä jää täyttämättä eläkkeelle siirtymisen myötä.
Irtisanomiset toteutetaan huhtikuun aikana. Työnantaja tarjoaa muun muassa muutosturvaa ja apua työnhakuun.
 
– Toivomme työnantajan tarjoavan irtisanotuille laajempaa muutosturvaa kuin laissa säädetyn minimin. Vaikka henkilöstövähennykset ovat hieman pienempiä kuin mitä etukäteen pelkäsimme, tärkeää on nyt huolehtia koko henkilöstöstä, OAJ:n yliopistoasiamies Hanna Tanskanen sanoo.
 
Åbo Akademin hallitus päätti syksyllä 2015 sopeuttaa kustannustasoa pysyvästi yhteensä 7,7 miljoonalla eurolla. Henkilöstökulujen osalta säästövaatimus on 5 miljoonaa euroa. Taustalla on valtion ja ulkoisen rahoituksen väheneminen vuodesta 2016 alkaen sekä luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnan 2 miljoonan alijäämä.
 
Åbo Akademi on sopeuttanut toimintaansa aiemminkin. Viimeksi vuonna 2013 käytiin yt-neuvottelut ja järjestettiin toiminta ja hallinto uudelleen neljäksi uudeksi tiedekunnaksi ja yhteiseksi yliopistopalveluksi.
 
Teksti: Maija-Leena Nissilä 
null