Opetusalan Ammattijärjestö

Uutiset

Högskolorna måste få konkurrenskraftiga anställningsvillkor

Högskoledagen är i full gång. OAJ kräver bättre anställningsvillkor inom högskolesektorn. Ministeriet efterlyser konkretion av högskolorna.
Högskoleutbildningen är det mest utsatta området för internationell konkurrens. Stärkt konkurrenskraft förutsätter investeringar i forskning, produktutveckling och kompetensnivå.
 
Finlands konkurrenskraft äventyras av regeringens nedskärningar på hundratals miljoner euro som drabbar universitet och yrkeshögskolor, säger OAJ:s ordförande Olli Luukkainen.
 
- Vi på OAJ är övertygade om att finländskt kunnande och innovationer också i fortsättningen går hand i hand med den nivå av kunnande som universiteten och yrkeshögskolorna kan prestera. Men redan nu finns ett svinn i synnerhet vad gäller de bästa experterna. På den internationella marknaden finns det nämligen efterfrågan på expertis, konstaterade Olli Luukkainen under öppningen av OAJ:s Högskoledag fredagen den 18 mars.  
 
Konkurrenskraftiga anställningsvillkor för lärare och forskare inverkar tydligt på hela utbildningens och forskningens konkurrenskraft.
 
- När man avtalar om kommande lönesättningsmodeller och om den så kallade Finlandsmodellen kommer vi att göra allt för att anställningsvillkoren för lärare och forskare blir mer konkurrenskraftiga. Vi vill behålla och också locka toppkunnande till vår högskoleutbildning. Det är av största betydelse för Finland, säger Luukkainen.
 
Tydligare högskolepolitik
 
Luukkainen kräver tydligare utbildningspolitik beträffande högskolorna.
 
- Det behövs långsiktiga linjer och tydliga ramar för högskolepolitiken för att man ska kunna utveckla högskolorna och deras bästa egenskaper. Till grund för utvecklingen måste vi behålla vår dualmodell med separata examina för yrkeshögskolorna och universiteten. Men utbildningsstigen måste dock vara mer flexibel, också mellan yrkeshögskolor och universitet.
 
Samarbetet kan utökas med gemensamma stödtjänster och till viss del även gemensamma utrymmen. Synergier kan delvis också uppnås med gemensamma campusar. I framtiden kommer säkert universitet, högskolor och även yrkesutbildning på andra stadiet att ha ännu flera beröringspunkter, både bredare och djupare.
 
Undervisningsministeriet kräver konkreta åtgärder
 
Undervisnings- och kulturministeriets kanslichef Anita Lehikoinen efterlyser större konkretion i högskoleplanerna. Man talar redan nu på olika håll i Finland om samarbetsstrukturer och -avtal, men mindre om vad det konkret innebär.
 
Undervisningsministeriet fick i februari svar av universiteten på minister Sanni Grahn-Laasonens frågor riktade till universiteten. Enligt Lehikoinen svarade man inte alltid på själva frågorna.
 
- Vi kommer nu att närma oss universiteten igen och till vissa delar ställa frågorna på nytt. Vi behöver mer konkret information om vad universiteten ämnar göra. Det ligger i allas vårt intresse. Det är sedan ministeriets uppgift att se till att inget viktigt försvinner från Finland, sade Anita Lehikoinen.
null