Opetusalan Ammattijärjestö

Uutiset

Mistä vuosityöajassa on kyse? Tässä OAJ:n mallit

OAJ ja KT ovat neuvotelleet siirtymisestä opetusvelvollisuustyöajasta vuosityöaikaan perusopetuksessa ja ammatillisessa koulutuksessa.
Neuvottelujen tavoitteena on ollut käynnistää vuosityöaikakokeiluja jo tulevan lukuvuoden alussa. Kokeilut kuitenkin siirtyvät, koska OAJ ja KT Kuntatyönantaja eivät päässeet tavoiteaikataulussa yhteisymmärrykseen siitä, mitä vuosityöaikaan siirtyminen tarkoittaisi opettajien työn kannalta. OAJ:n neuvottelupäällikkö Pekka Pankkonen esittelee OAJ:n tarjoamat mallit.
 
Perusopetukseen lisää yhteistä suunnittelua
 
OAJ on esittänyt perusopetukseen mallia, jossa opetusvelvollisuuksien tilalle tulisi kriteeristö, jolla jokaiselle opettajalle määritellään yksilöllisesti opetuksen määrä sekä aika, jonka hän voi käyttää opetuksen suunnitteluun ja jälkityöhön. Kriteereitä olisivat muun muassa oppiaineen luonne, opetusryhmien koko sekä eriyttämisen tarve.
 
– Muuta työtä, jota nykyään tehdään yt-ajalla ja vesopäivinä, olisi tullut nykyisiä sopimusmääräyksiä enemmän, jolloin malli vastaisi nykyistä paremmin todelliseen tilanteeseen, Pankkonen kertoo.
 
Malli lisäisi mahdollisuutta opetuksen yhteiseen suunnitteluun ja helpottaisi opettajien yhdenvertaista kohtelua sekä johtamista. Laskennallisesti malli lisäisi kustannuksia KT:n aiemmin tekemään esitykseen verrattuna noin 1,5 prosenttia.
 
OAJ tosin arvioi Pankkosen mukaan, että kustannukset ovat osin teoreettisia, ja tämän mallin todellinen hinta olisi laskennallista kustannusta pienempi.
 
– Ehdottamamme malli ei kelvannut Kuntatyönantajalle. Se linnoittautui vanhaan syöttämällä nykyisen työaikamuodon vääristymiä vuosityöaikaan vedoten työnantajan työnjohto-oikeuteen.
 
Pankkosen mukaan Kuntatyönantaja aliarvioi sen ajan, jonka opettaja tarvitsee opetuksen suunnitteluun ja jälkityöhön. Tämä vaikeuttaa kustannusten arvioimista.
 
Kuntatyönantaja arvioi opettajan nykyisen työn ikään kuin osa-aikatyöksi suhteessa neuvoteltavaan uuteen työaikamalliin, Pankkonen kertoo.
 
Ammatillisen koulutuksen sopimukset vastaamaan muuttuvaa työnkuvaa
 
Vuoden 2018 alusta voimaan astuva ammatillisen koulutuksen reformi edellyttää opettajilta aivan uudenlaisia työtapoja. Ammatillisen koulutuksen vuosityöaikamallissa OAJ onkin esittänyt, että opettajalle resursoidaan työaikaa eri tehtäviin. Näin sopimus mahdollistaisi erilaisten työtapojen käyttämisen.
 
– Kaikki opettajan työtehtävät tehdään työajalla. Ehdottamamme malli joustavoittaa opettajan työajan käyttöä merkittävästi. Se mahdollistaa esimerkiksi kesäaikaan ja iltaisin tehtävän työn ilman lisäkustannuksia lisäämättä kuitenkaan opettajan työviikkojen määrää vuositasolla. Ilman muuta on selvää, että opettajan ansiotaso ei voi laskea vastaavalla työmäärällä, Pankkonen sanoo.
 
Neuvotteluja käydään laajalti
 
OAJ käy kaikilla sopimusaloilla neuvotteluja siirtymisestä opetusvelvollisuustyöajasta vuosityöaikaan. Sivistystyönantajien ammatillisissa erityisoppilaitoksissa on jo meneillään vuosityöaikakokeilu, joka alkoi syksyllä 2014. Yliopistojen harjoittelukouluissa ja Avaintyönantajien ammatillisten oppilaitosten osalta neuvottelut ovat käynnissä. Valtion koulukotien osalta OAJ on tehnyt aloitteen neuvottelujen käynnistämisestä.
 
Pankkonen korostaa, että ennen vuosityöaikaan siirtymistä on tärkeää, että sekä opettajat että työnantajat ymmärtävät aidosti, mistä on kyse. Olennaista on myös se, että työajan suunnitteluun ja seurantaan saadaan toimivat instrumentit.
 
– Jos aika ei riitä suunniteltujen tehtävien hoitamiseen, työnantajan on pohdittava, mitä tehdään.
 
Puheet vuosityöajasta ovat herättäneet opettajissa myös huolta. Pankkosen mukaan huoleen ei ole syytä, sillä kaikkien mallien toimivuutta tullaan ensin kokeilemaan.
 
– Kokeilujen jälkeen arvioimme, voiko mallia ottaa laajemmin käyttöön. Niin ei tule käymään, että työaika kasvaa ja palkkaus ei muuttuisi samassa suhteessa, Pankkonen vakuuttaa.
 
Teksti: Heikki Pölönen
Kuva: 123RF
null