Opetusalan Ammattijärjestö

Uutiset

Yhtenäisyyttä sekavaan oikeusturvaan

Yhtenä toimenpiteenä koulutuksen tasa-arvon vahvistamiseksi OAJ haluaa, että  Suomeen perustettaisiin lasten ja nuorten oikeuskeskus.
Lasten ja nuorten sivistykselliset oikeudet on turvattu perustuslaissa. Oikeuksien toteutumista valvova viranomaisviidakko on sekava.
Jos oppilaalle ei myönnetä koulunkäyntiavustajaa, päätöksestä pitää valittaa hallinto-oikeuteen. Jos oppilas ei ole päässyt siihen kouluun, johon haluaa, oikaisupyyntö on osoitettava aluehallintovirastoon. Jos koulu ei puutu kiusaamiseen, vanhemmat voivat kannella asiasta esimerkiksi kunnalle, aluehallintovirastoon tai oikeusasiamiehelle.
– Viranomaistahoja on monta, ja ne tunnetaan huonosti. YK:n lapsen oikeuksien komitea onkin antanut Suomelle pyyhkeitä siitä, että perheet eivät tiedä, miten menetellään, jos halutaan muutoksia koulutusta ja kasvatusta koskeviin päätöksiin, kehittämispäällikkö Nina Lahtinen OAJ:stä sanoo.
Oikeusturvan valvonnan systeemi on hajanainen. Lisäksi kaikilla lasten, nuorten ja perheiden oikeusturvaa valvovilla toimijoilla on liian vähäiset resurssit käsitellä kasvatusta ja koulutusta koskevia asioita. Hajanaisuus lisää päällekkäistä työtä ja sen riskiä, että samaa asiaa käsittelee kaksi tahoa samaan aikaan.
OAJ esittää, että hallinto-oikeuksien, aluehallintovirastojen, oikeusasiamiehen ja lapsiasiavaltuutetun toimiston voimavarat ja tehtävät koottaisiin yhteen lasten ja nuorten oikeuskeskukseksi. Keskus puolustaisi aktiivisesti lasten ja nuorten oikeuksia, ja siitä tulisi valitus-, oikaisu- ja kanteluviranomainen kaikissa sivistyksellisiin perusoikeuksiin liittyvissä asioissa.
Yhtenä tavoitteena olisi ­nopeuttaa kantelujen, oikaisujen ja valitusten käsittelyä.
– Nyt ratkaisun odottaminen voi kestää vuoden. Aika on liian pitkä esimerkiksi silloin, kun oppilas odottaa päätöstä koulunkäyntiavustajan saamisesta. Oikeusturvakeskus voisi myös oma-aloitteisesti puuttua ongelmiin. Ja sanktiokeinojen pitäisi olla tehokkaat, Lahtinen sanoo. 
Oikaisuihin ja valituksiin haettaisiin muutosta hallinto-oikeudelta. Jos lasten ja nuorten oikeuskeskuksen käsittelemään kanteluun oltaisiin tyytymättömiä, sen ratkaisusta voisi kannella oikeusasiamiehelle.
 
Teksti: Tiina Tikkanen
Kuva: Riikka Hurri
 
Juttu on julkaistu Opettaja-lehdessä 7/2016 Lain nimessä -palstalla
null