Opetusalan Ammattijärjestö

Uutiset

Viesti koulutuksen tasa-arvosta leviää

OAJ:n viestikapula kulkee organisaatoissa, jotka haluavat edistää koulutuksen tasa-arvoa ja viedä keskustelua eteenpäin. Sitä, kenelle Kuntaliitto antaa kapulan, ei ole päätetty. Päivärinta vakuuttaa, että ottajia on.
Kuntaliitto tahtoo saada useampia lapsia varhaiskasvatuksen piiriin.
Kuntaliitto on tarttunut viestiin koulutuksen tasa-arvosta. Opetus- ja kulttuuriyksikön johtaja Terhi Päivärinta poimii OAJ:n Tasa-arvon tiekartasta kaksi ehdotusta, joita Kuntaliitto kannattaa lämpimästi.
 
Ensinnäkin yhä useampi lapsi on saatava varhaiskasvatuksen piiriin. Kuntaliitto tahtoo selvittää, millä edellytyksillä tavoite onnistuisi. Päivärinta ei ota kantaa siihen, mikä porkkana maistuisi perheille parhaiten.
 
­– Onko houkuttimena varhaiskasvatuksen maksuttomuus vai joku muu, vaihtoehdoista pitää keskustella.
 
Päivärinta toivoo, että tuntimäärien sijaan tarkasteltaisiin, kuinka monta prosenttia lapsista osallistuu varhaiskasvatukseen. Kaikilla pitäisi olla siihen mahdollisuus, mutta Suomessa osallistuminen on vähäisempää kuin muissa OECD-maissa.
 
– Syitä alhaiseen osallistumiseen täytyy selvittää, jotta saadaan yhteinen näkemys siitä, miten asia voidaan korjata ja osallistumisastetta nostaa. Varhaiskasvatuksen laajentaminen vaatii myös lisää tilaa ja rahaa, Päivärinta sanoo.
 
Vanhempien valintoja ohjaa myös kuntalisä, jota perheille maksetaan siitä, että he hoitavat lapsiaan kotona. Päivärinta ei ota kantaa siihen, pitäisikö kuntalisää maksaa. Se on kuntien oma asia. Viime aikoina monet kunnat ovat siitä myös luopuneet.
 
Opettajien osaamisesta ei tingitä
 
Toinen tärkeä asia, josta Kuntaliitto pitää kiinni on opettajien korkea koulutus. Opettajan ammattitaidolla on Päivärinnan mukaan suuri merkitys koulutuksen tasa-arvon takaajana.
 
– Suomalainen koulutusjärjestelmä tukeutuu vahvasti hyvään opettajankoulutukseen.
Opettajien korkeakoulututkinnon on oltava keskeinen vaatimus jatkossakin. Opettajan kelpoisuuksia voisi kuitenkin laajentaa koulutusjärjestelmän sisällä aineenopettajien ja luokanopettajien välillä.
 
Suomen väestö ikääntyy ja muuttaa kasvukeskuksiin. Kehitys on Päivärinnan mukaan iso haaste kunnille. Alueet eroavat entistä enemmän toisistaan, kun syntyvyys laskee muuttotappioalueilla.
 
– Muuttoliike haastaa koulutuksen saavutettavuutta ja saatavuutta. Iso kysymys kuuluu, miten pystymme turvaamaan kaikille lapsille varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen.
 
Iso muutos on Päivärinnan mukaan myös maakuntauudistus. Millainen rahoitusjärjestelmä maakuntiin tulee ja saadaanko kunnille riittävästi rahaa sivistykseen ja opetukseen, jotta ne pystyvät huolehtimaan koulupalveluistaan?
 
OAJ:n Tasa-arvon tiekartta julkaistiin 12. huhtikuuta. Syksyllä Kuntaliitto järjestää OAJ:n kanssa tilaisuuden, jonka aiheena on koulutuksen tasa-arvo. OAJ on perustanut Facebook-ryhmän nimeltä Tasa-arvo koulutuksessa.
 
Teksti: Riitta Korkeakivi
Kuva: Evelin Kask
 
null