Opetusalan Ammattijärjestö

Uutiset

Suomalaiset toivovat opettajille lisää valtaa ja kunnioitusta

Opettajan ammatin arvostus on murentunut. Opettajilla on liian vähän valtaa, kurinpitomahdollisuuksia ja resursseja eivätkä oppijat kunnioita opettajia riittävästi. Tätä mieltä ovat niin opettajat kuin muutkin suomalaiset.
– Jopa 75 prosenttia opettajista ja 66 prosenttia muista suomalaisista sanoo ammatin arvostuksen vähentyneen kymmenen viime vuoden aikana, kertoo OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen.
 
Tämä selviää tuoreesta Opetusalan Ammattijärjestön OAJ:n teettämästä opettajien ammattikuva- ja arvostustutkimuksesta. Sen mukaan opetusalaan ja opettajiin kohdistuvat vaatimukset ovat koventuneet, mutta suomalaiset luottavat opettajien osaamiseen ja vastuullisuuteen.
 
Tutkimuksessa noin 2 000 suomalaista kertoo näkemyksiään eri koulutusasteilla työskentelevien opettajien työstä ja sen arvostuksesta. Vertailuaineistona ovat vastaukset 1 450 opettajalta, jotka edustavat kaikkia eri koulutusasteita.
 
Suomalaiset arvostavat spontaanisti kysyttäessä opettajan ammattia neljänneksi eniten kaikista ammateista. Eniten arvostetaan lääkärien ja poliisien työtä, sen jälkeen tulevat sairaanhoitajat ja opettajat lähes tasoissa.
 
Koulutusleikkaukset ovat kuitenkin vieneet kansalaisten mielestä pohjaa opettajien työltä ja koulutuksen laadulta.

– Poliittisten päättäjien on nyt aika kuulla tämä kansalaisten mielipide ja kääntää kehityssuunta. Se on ratkaisevasti poliitikkojen käsissä. Arvostuksen heikentyminen voi johtaa opettajan ammatin vetovoiman murenemiseen niin kuin Ruotsissa on käynyt. Se olisi varma tuhon tie, Luukkainen toteaa.
Opettajien monipuolista osaamista arvostetaan
 
Erityisesti opettajien monipuolinen ja ajantasainen osaaminen ovat tehneet vaikutuksen suomalaisiin.
 
Tutkimuksessa keskeiseksi arvostuksen syyksi nousee myös se, että opettajilla on vastuu oppijoiden tulevaisuudesta sekä se, että Suomi on kansainvälisesti tunnustettu koulutuksen kärkimaaksi.
 
– On hienoa, että suomalaiset näkevät menestymisen kansainvälisissä oppimisvertailuissa näin selvästi opettajien ansioksi. Ilman koulutettuja ja päteviä opettajia emme olisi koskaan nousseet maailman huippumaaksi, Luukkainen toteaa.
 
Oppijoiden yksilöllinen ohjaus ei onnistu
 
Opettajat ovat onnistuneet suomalaisten mielestä erityisesti yleissivistyksen pohjan luojina sekä siinä, että heidän työnsä perustuu toimintaa ohjaaviin suunnitelmiin, etiikkaan ja sääntöihin.
 
Oppijoiden yksilöllisten vahvuuksien huomioon ottaminen sen sijaan ei onnistu niin hyvin kuin pitäisi – ei myöskään opettajien mielestä.
 
– Se ei ole mikään ihme. Resurssien leikkaaminen, ryhmäkokojen kasvattaminen ja ryhmien monimuotoistuminen sekä muut viime aikojen kehitystrendit heikentävät opettajien mahdollisuuksia tukea ja ohjata oppijoita yksilöllisesti. Vaikka halua on, mahdollisuuksia ei ole läheskään aina. Lapset tarvitsevat opettajaa nimenomaan ihmisenä, kone ei opettajaa korvaa, puheenjohtaja Luukkainen sanoo.
 
Opettajan työtä pidetään raskaana, vaativana ja vastuullisena.
 
– Opettajat itsekin kokevat työnsä vaativaksi ja välillä raskaaksi mutta näkevät siinä lisäksi paljon hyvää. He kuvailevat työtään myös monipuoliseksi, antoisaksi ja palkitsevaksi.
 
Kun suomalaiset saavat tutkimuksessa lähettää terveisensä opettajille, ylivoimaisesti suosituin viesti tiivistyy yhteen sanaan: tsemppiä!

Tutkimuksen toteutti Innolink Research Internet-kyselynä sekä paneelitiedonkeruulla huhti–toukokuussa 2016.

Tuloksista kuullaan lisää tänään tiistaina Porin Suomi Areenalla OAJ:n ja Porin sivistystoimen järjestämässä keskustelussa, jonka teemana on Kaiken takana on opettaja. Keskustelu alkaa klo 15.15 Eetunaukion lavalla, sateella paikkana on Bar Kino osoitteessa Itäpuisto 10.
null