Opetusalan Ammattijärjestö

Uutiset

Rehtorin muistilappu

Kiusaamiseen puuttumisen toimintatavat on tärkeää käsitellä lukuvuoden alussa rehtorin johdolla. Aikaa asian käsittelylle on syytä varata opetushenkilöstön kokoontumisiin. 
Toimintatapa on vapaa, mutta yhteinen käsitys tärkeä! Voit käydä materiaalin läpi helposti vaikkapa näin (n. 30 min):
  • Voit tulostaa kaikille materiaalin kaksipuoleisesti (1 kpl A4): Meidän koulussa on ilo olla ja oppia (pdf)
  • Avaa kokouksessa samanniminen Thinglink.
  • Käy läpi sisältö otsikko kerrallaan. Poriskaa kustakin kohdasta hetki ja miettikää, onko ko. asian suhteen koulunne toimintamalli selvä ja kaikkien tiedossa. Jos jokin asia on tekemättä tai hoitamatta, päättäkää heti, kuka asian hoitaa ja millä aikataululla. Muistakaa tarkistaa, että asia tulee hoidettua!
  • Käy läpi taulukko, jossa puuttumiskeinot perusopetuksessa kuvataan lakiin perustuen: Ojetaminen perusopetuksessa (pdf)
  • Sopikaa, miten asia käsitellään oppilaiden ja vanhempien kanssa. Sopikaa koulussanne toimintavoista ja -malleista, joilla oppilaat otetaan mukaan kiusaamisen ehkäisyyn. Miten asioita käsitellään luokissa? Onko koulussa tukioppilaita? Voisiko oppilaskunta olla asiassa mukana?
  • Sovi yhdessä koulusi henkilökunnan kanssa seurantatavoista- ja menetelmistä, joilla kiusaamiseen liittyviä asioista seurataan ja arvioidaan. Yhteisöllinen oppilaitoskohtainen opiskeluhuoltoryhmä voi kehittää näitä malleja juuri sinun koulusi toimintakulttuuriin sopivaksi!
  • Pitäkää kiinni siitä, että jokainen toimii yhteisten toimintamallien mukaisesti.
  • Tähän vinkkipankkiin (www.enkiusaa.fi) päivitetään uusia toimintaideoita.
Yhteisen toimintakulttuurin luomisessa on tärkeää, että asioita päätetään ja sovitut tehtävät hoidetaan heti kuntoon. Yhtenäinen toimintakulttuuri kiusaamiseen puuttumisessa auttaa koko yhteisöänne. Yksittäisen lapsen kannalta vaikutus voi olla elämän mittainen!
null