Opetusalan Ammattijärjestö

Uutiset

Syyskuussa: #enkiusaa-sisäpelivälitunnit Veittijärven koulussa

Veittijärven koulu on 1–6-luokkien alakoulu Ylöjärvellä, jossa on noin 580 oppilasta. Koulu toimii kolmessa toimipisteessä. Koulussa haluttiin lisätä yhteisöllisyyttä, kehittää vuorovaikutustaitoja sekä ennaltaehkäistä syrjäytymistä ja kiusaamista. Koulu sai hankerahaa ja siitä ajatus lähti.
Ideoimme lautapelivälitunnin. Uskoimme, että kutsumalla oppilaat välitunnilla lautapelien ääreen, saavutamme tavoitteemme melko yksinkertaisella tavalla. Tavalla, joka ei maksa paljon. Uskoimme, että lautapelien avulla kiusaaminen koulussamme vähenee. Vuoden kokemuksella voimme todeta, että olemme onnistuneet!
 
Veittijärven koulussa ei ole koskaan ummistettu silmiä kiusaamiselta eikä väitetty, ettei sellaista tapahdu. Päinvastoin väitämme, ettei sellaista koulua olekaan, jossa kiusaamista ei esiintyisi. Kyse onkin siitä, miten asiaan suhtaudutaan, miten tilanteisiin puututaan ja ennen kaikkea siitä, miten kiusaamista pyritään ennalta ehkäisemään.
 
Seura valikoituu pelin mukaan
Lautapelivälitunnit ovat oivallinen tapa tutustuttaa oppilaita toisiinsa ja sitä kautta lisätä turvallisuuden tunnetta. Ennestään vieraisiin koulukavereihin tutustuu helposti, iästä riippumatta, kun ollaan kaikkia osapuolia kiinnostavan lautapelin ääressä.

Kokemus on osoittanut, että peliseura valikoituukin pelin mukaan, ei kaveriperusteella. Eri-ikäiset oppilaat pelaavat keskenään ja isommat opettavat pienempiään. Kun oppilaat tuntevat toisensa, kiusaaminen vähenee.
 
Ohjaavien oppilaiden (versot) läsnäolo pelitilanteessa lisää etenkin pienempien oppilaiden turvallisuuden tunnetta ja toisaalta auttaa isompia osallistumaan rohkeasti itseä kiinnostaviin peleihin ilman kaveria. Eri pelien ”asiantuntijat” opastavat muita suosikkipelinsä saloihin, kuten shakkiin. Shakki onkin yksi suosituimmista peleistä, jota pelaajien lisäksi on seuraamassa ja ”sivusta oppimassa” useita oppilaita.

Peleissä hävitään turvallisesti
Pelaaminen edellyttää pelisääntöjen noudattamista ja vuorovaikutusta ja antaa mahdollisuuden voittaa ja hävitä turvallisesti. Häviämistäkään ei tarvitse pelätä, sillä se kuuluu pelien luonteeseen, eikä täten aiheuta ennalta pelottavaa tilannetta tai kiusaamista. Useinhan kiusaamistilanteet liittyvät esimerkiksi epäonnistumisiin, kuten vääriin vastauksiin tunneilla tai vaikkapa joukkuepeleissä häviämiseen.
 
Pelit ovat edullinen tapa järjestää ikäsekoitteista toimintaa koulussa ja idea sopii kaikille kouluasteille, kun pelit valitaan ikätason mukaan. Koulun koko ei ole este pelivälkkien järjestämiseksi, sillä tarvittaessa pelitiloina voivat toimia liikuntasalin lisäksi ruokasalit tai pienessä koulussa vaikka yksi luokkatila.
 
Vilkkaimmatkin oppilaat keskittyvät esimerkiksi korttipeleihin koko pelivälkän ajan ja nauttivat yhteisestä, rauhallisesta tekemisestä. Suosittelemme!
 
Pelivälkkien ”sivutuotteena” syntyi ilmiö, jossa lapset alkoivat toivoa joulu- ja syntymäpäivälahjoiksi lautapelejä ja monissa kodeissa otettiinkin käyttöön perheen yhteiset lautapelihetket. Perheet saivat mukavaa ajanvietettä ja yhteistä tekemistä. Silläkin on varmasti vain monenlaisia positiivisia vaikutuksia!
 
Miten pelivälkät toteutetaan?
Meidän koulussamme koulunkäynninohjaaja ja kuraattori kokosivat verso-oppilaat pelivälkkien vetäjiksi. Verso-oppilaiden kanssa tehtiin yhdessä säännöt ja markkinointi. Versot ohjaavat pelitilanteita salissa, yksi kussakin peliryhmässä. Koulunkäynninohjaajat vastaavat valvonnasta.
 
Pelivälkät pidetään kaksi kertaa viikossa, puolen tunnin välitunnin aikana. Vaikka paikalla on keskimäärin 100–150 pelaajaa kerrallaan, salissa on rauhallinen ja innostunut tunnelma eikä järjestyshäiriöitä ole esiintynyt. Jokainen saa valita itseään kiinnostavan pelin, eikä ketään jätetä ulkopuolelle. Oppilaat osasivat toimia tässä asiassa heti alusta alkaen hienosti toiset huomioiden.
 
Peleinä ovat muun muassa muistipelit, matemaattiset pelit (Halli Galli, Kaninloikka ym.), Afrikan Tähti, Alias, pelikortit, shakki, Mylly, Domino, Tammi, Skippo, Uno, Labyrintti jne. Kannattaa valita pelejä, jotka ehtii pelata loppuun asti annetun ajan puitteissa.

Pelien hankinnassa lähestyimme suoraan Tevellan toimitusjohtajaa, joka järjesti meille hyvät alennukset, sillä hän piti ideastamme ja uskoi samoihin tavoitteisiin kuin me. Myöhemmin muun muassa vanhempainyhdistys on lahjoittanut meille lisää lautapelejä ja koululla oli joitakin pelejä jo entuudestaan.
 
Oppilaat ovat kommentoineet pelivälkkää seuraavasti:
  • oppii uusia asioita
  • saa inspiraatioita
  • näkee kavereita
  • aivot kehittyy joistakin peleistä
  • on kiva, kun on jotain tekemistä välkällä
  • saa uusia kavereita
  • ei ole huonoja puolia
#enkiusaa ja pelivälkkäterveisin
Satu Lahtinen, rehtori
Eija Kondelin, koulunkäynninohjaaja sekä
Veittijärven koulun väki
null