Opetusalan Ammattijärjestö

Uutiset

OAJ:ltä avauksia ajankohtaisiin aiheisiin – tutustu julkaisuihin!

Digiloikka, tasa-arvoasiat ja kotoutuminen ovat puhuttaneet Suomessa runsaasti viimeisen vuoden aikana. OAJ on julkaisuillaan ottanut kantaa ja näyttänyt suuntaa keskustelulle.

Kotoutumiskompassi

OAJ:n Kotoutumiskompassi tarjoaa keinoja maahanmuuttajataustaisten lasten, nuorten ja aikuisten parempaan kotoutumiseen. Kaikessa koulutuksessa korostuu kielen oppimisen merkitys. Keskeistä on myös tarjota jokaiselle riittävä pedagoginen tuki oppimiseen ja vahvistaa opettajien monikulttuurisuusosaamista. Tutustu julkaisuun!
 

Digiloikan askelmerkit

OAJ teki syksyllä 2015 selvityksen digitalisaation nykytilasta koulutuksessa. Huoliakin herättävän nykytilan kuvaamisen lisäksi järjestö on koonnut keinot, joiden avulla digiloikka voidaan käytännössä ottaa. Tutustu julkaisuun!
 

Tasa-arvon tiekartta

Suomea on pitkään pidetty koulutuksen tasa-arvon mallimaana. Huipputulokset oppimisvertailuissa, maailman parhaat opettajat ja maksuton koulutus ovat nostaneet meidät maailmankartalle. Voidaanko näiden varaan laskea myös tulevaisuudessa, kun merkkejä rapautumisesta on selvästi jo olemassa? OAJ:n mielestä ei voida. Jotta suomalainen kasvatus- ja koulutusjärjestelmä on tasa-arvoinen myös tulevaisuudessa, tienviitat pitää valita jo tänään. Tasa-arvon tiekartassa OAJ julkaisee omat tienviittansa. Tutustu julkaisuun!
null