Opetusalan Ammattijärjestö

Uutiset

Fina priser för Tillsammans -bidrag

Fina priser kommer att delas ut bland de bidrag som deltar i Tillsammans -tävlingen. I alla kategorier finns prispengar på 2 000 euro för att stöda hobbyverksamheten i skolor, daghem och läroanstalter.
OAJ utmanar alla lärare, barn, elever och studerande att tillsammans jobba för vänskap och tolerans! Kampanjen riktar sig till alla utbildningsstadier och når alltså barn, unga och studerande i alla åldrar. Syftet är att motarbeta och förhindra ensamhet och utanförskap med hjälp av att göra något kreativt tillsammans i form av exempelvis konst, litteratur eller musik.
 
Vi uppmanar också alla som deltar i Tillsammans -kampanjen att skicka in en processbeskrivning av det egna evenemanget/jippot/verket och således delta i tävlingen. Deadline är den 30 november. Det finns åtta kategorier och OAJ:s samarbetspartner, försäkringsbolaget Turva, donerar prispengar på 2 000 för varje kategori.   
 
– Pengarna används till hobbyverksamheten i skolan, daghemmet eller läroanstalten. Prisutdelningen sker i samband med öppningen av Educa-mässan, berättar OAJ:s organisationsombudsman Riitta Silvonen från OAJ.
 
Ingen är en nolla
 
Kampanjens idé är att sporra till att göra något tillsammans - så alla med!

Riitta Silvonen säger att produktionerna, verken, utställningarna med mera gärna ska visas eller uppföras på fredag 11.11 kl. 11. Då är alla ettor!
 
– Använd fantasi och ha roligt! Man kan också utmana andra att delta eller inbjuda samarbetskumpaner till något gemensamt evenemang, säger Silvonen. 
 
För att delta i tävlingen med det egna alstret ska man beskriva hur det började, vem som deltar, hur arbetet framskred, hurdana känslor det väckte och om processen lämnade spår i vardagen. 
 
Läs mera på oaj.fi/tillsammans.
 
Delta i tävlingen: fyll i blanketten.
 
 
null