Opetusalan Ammattijärjestö

Uutiset

Kuntavaalitavoitteet 2017

OAJ:n kuntavaalitavoitteet mm. koulutuksen tasa-arvon ja saatavuuden merkityksestä on koottu esitteeseen "Koulutuksen kohtalo ratkaistaan kuntavaaleissa 2017"  –  Suomi hölmistyy, jos et äänestä".
Miksi tavoitteet julkaistiin jo nyt lokakuun alussa? Ainakin siksi, että tulevat vaalit ovat kasvatuksen ja koulutuksen kannalta tärkeämmät kuin kenties koskaan. Leikkaukset asettavat päättäjille paineen, jossa he tarvitsevat sekä asiantuntemusta että selkärankaa.
 
Lisäksi alkavan vaalikauden aikana toteutettavaksi kaavaillussa sote- ja maakuntauudistuksessa 200 000 sosiaali- ja terveysalan työntekijää ja puolet kuntien budjeteista siirtyy kunnista maakuntiin. Se tarkoittaa, että kasvatuksesta ja koulutuksesta tulee kuntien suurin ja tärkein tehtävä.
 
Puolueiden ehdokaslistat kasvavat jo hyvää vauhtia. OAJ kannustaa jäseniään asettumaan ehdolle valtuustoihin, joissa tällä vaalikaudella istuu 800 OAJ:n jäsentä.
 
Tavoitteet ovat luettavissa sekä pdf-muotoisena esitteenä että OAJ:n verkkosivuilta.
OAJ:n kuntavaalitavoitteet lyhyesti:
 
1. Tasa-arvo
Alueelliset erot koulutuksen järjestämisessä ovat kasvaneet sekä valtakunnallisesti että kuntien sisällä. Se tarkoittaa, että asuinpaikka vaikuttaa yhä enemmän siihen, kuinka yksilö menestyy koulussa ja kuinka pitkälle hän kouluttautuu. Tällainen epätasa-arvoinen kehitys olisi suomalaisen koulutuksen menestystarinan vastakohta.
 
Kuntapäättäjä voi toimia monin eri tavoin eriarvoisuuden kasvun pysäyttämiseksi. Siitä, miten ja millaista varhaiskasvatusta kunnissa tarjotaan, tai kuinka paljon perusopetusta koulussa annetaan, päätetään myös kunnissa.
 
2. Opettajien osaaminen
Kunnissa päätetään siitä, miten sen henkilöstö voi kehittää ammatillista osaamistaan. Opettajien pääsy täydennyskoulutukseen on Suomessa heikkoa ja vaihtelee kunnittain suuresti. OAJ vaatii, että jokaisessa kunnassa opettajille ja johtajille tehdään henkilökohtainen koulutus- ja kehittymissuunnitelma, jollainen löytyy vasta noin 15 prosentilta opettajia.

Jokaisen kunnan pitäisi myös laatia sivistyspoliittinen ohjelma, jonka toteutumista valtuusto seuraa vuosittain laadittavan sivistystoimen arviointiraportin avulla.
 
3. Kunnasta hyvä työpaikka
Kunnasta pitää saada entistä kilpailukykyisempi työnantaja. Kunnan ja kuntapäättäjän kannattaa varmistaa palvelujen laatu hyvällä työnantajapolitiikalla. Lomautukset antavat siihen nähden päinvastaisen viestin. Lomautukset ovat arvovalinta, joilla kunnat laiminlyövät lainsäädännön velvoitteet ja lasten turvallisuuden. Niillä ei kokemusten mukaan edes saavuteta tavoiteltuja säästöjä.

Kunnanvaltuustojen päätöksillä pidetään yllä myös kiinteistöjä. OAJ:n työolobarometrin mukaan jopa 35 prosentilla työpakoista on todettu terveydelle haitallinen sisäilmaongelma.
 
4. Hyvä sijoitus
Kunnan kannattaa investoida koulutukseen – se maksaa itsensä takaisin. Kun valtio maksaa koulutuksen menoista yhä pienemmän osan, kunnan tahto ja koulutukseen osoitetut voimavarat määräävät lopputuloksen. Kansalaiset ovat tuominneet koulutusleikkaukset, eivätkä ne jää huomaamatta aktiiviselta kuntalaiselta. Sivistyspalveluja laiminlyövä kunta muuttuu helposti muuttotappioalueeksi, kun aktiiviset kuntalaiset hakeutuvat parempien palvelujen piiriin elinvoimaisempiin kuntiin.
null