Opetusalan Ammattijärjestö

Uutiset

OAJ:n vaalivankkurit liikkeelle Maailman opettajien päivänä

OAJ julkaisi ensi kevään kuntavaalien tavoitteensa tänään Maailman opettajien päivänä. Tulevat vaalit ovat kasvatuksen ja koulutuksen kannalta tärkeämmät kuin kenties koskaan. Sote-uudistuksen jälkeen yli puolet kuntien tehtävistä on koulutus-, varhaiskasvatus- ja sivistyspalveluita.
– Kunta päättää itse opetuksen kokonaismäärästä, oppilasryhmien ja koulujen koosta, erityisopetuksesta, koulutilojen terveellisyydestä, opiskeluvälineistä ja muun muassa opettajien saamasta täydennyskoulutuksesta. Kunta voi päättää, opiskellaanko peruskouluissa ja lukioissa ranskaa tai venäjää, minkälaisilla laitteilla sähköisiä oppimateriaaleja hyödynnetään ja minkä laajuinen kurssitarjonta on vaikkapa kunnan kansalaisopistossa, OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen luettelee.
 
Kaikki kunnat tarvitsevat OAJ:n mielestä sivistyspoliittisen ohjelman, joka sisältää kunnassa yhdessä sovitut koulutuksen laadun kriteerit. Niiden avulla kunta voi erottautua joko edukseen tai tappiokseen, kun sivistyspalveluista tulee kuntien päätehtävä.
 
– Jokaisen kuntapäättäjän pitää päätöksiä tehdessään miettiä, millainen suunnitelma ohjaa kunnan sivistyspolitiikkaa. On kunnan päättäjistä kiinni, tarjotaanko oppimiseen tukea ja laatua vai leikataanko opetus ja ohjaus pakolliseen minimiin, Luukkainen sanoi tänään puhuessaan kansanedustajille järjestetyssä Maailman opettajien päivän tilaisuudessa.
 
OAJ:n kuntavaalitavoitteet:
  • Tasa-arvo. Alueelliset erot koulutuksen järjestämisessä ovat kasvaneet sekä valtakunnallisesti että kuntien sisällä. Se tarkoittaa, että asuinpaikka vaikuttaa yhä enemmän siihen, kuinka yksilö menestyy koulussa ja kuinka pitkälle hän kouluttautuu. Kuntapäättäjä voi toimia monin tavoin eriarvoisuuden kasvun pysäyttämiseksi.
  • Opettajien täydennyskoulutus. Kunnissa päätetään myös siitä, miten henkilöstö voi kehittää ammatillista osaamistaan. Opettajien pääsy täydennyskoulutukseen on Suomessa heikkoa ja vaihtelee kunnittain suuresti. OAJ vaatiikin opettajille omaa koulutus- ja kehittymissuunnitelmaa.
  • Hyvä työnantajapolitiikka. Kunnasta pitää saada entistä kilpailukykyisempi työnantaja. Kunnan ja kuntapäättäjän kannattaa varmistaa palvelujen laatu hyvällä työnantajapolitiikalla. Esimerkiksi lomautukset ovat arvovalinta, joilla kunnat laiminlyövät lainsäädännön velvoitteet ja lasten turvallisuuden.
  • Investointi koulutukseen. Kunnan kannattaa sijoittaa koulutukseen – se maksaa itsensä takaisin. Laadukas koulutustarjonta vahvistaa kunnan vetovoimaisuutta, tukee kunnan elinkeinotoimintaa ja pitää yllä aikuisväestön osaamista ja terveyttä sekä seniorien toimintakykyä.
OAJ kannustaa jäseniään ja muita koulutuksesta kiinnostuneita asettumaan ehdolle valtuustoihin. Tällä vaalikaudella niissä istuu 800 OAJ:n jäsentä.
 
Maailman opettajan päivää on vietetty vuodesta 1994, mutta sen juuret ovat Kansainvälisen työjärjestö ILO:n ja Unescon 1966 julkaisemissa suosituksissa opettajan asemasta. Niissä korostettiin jo silloin osaamisen jatkuvaa kehittämistä ja opettajien täydennyskoulutuksen tarpeellisuutta. Tämän vuoden MOP-päivän teemana on opettajien arvostus. 

Katso OAJ:n tänään avatut kuntavaalisivut osoitteessa ääniopetukselle.fi.
Sivustolla on mm. Olli Luukkaisen videotervehdys MOP-päivänä ja julkaisu OAJ:n kuntavaalitavoitteista.
 
null