Opetusalan Ammattijärjestö

Uutiset

Lokakuussa: #enkiusaa – vanhempainilta

Kiusaamisen ehkäisyyn ja puuttumiseen liittyvät toimintatavat on tärkeää käydä läpi vanhempien kanssa. Voit tehdä sen esimerkiksi seuraavasti #enkiusaa -kampanjan aineiston pohjalta:
 • Tutustu Meidän koulussa on ilo olla ja oppia -aineistoon. (pdf)
 • Käytä vanhempainillassa saman aineiston thinglink -versiota (valitse oikeasta reunasta esitystila) ja heijasta se screenille.
 • Käy asiat läpi otsikko kerrallaan kertoen vanhemmille, miten meidän koulussamme kunkin otsikon kohdalla toimitaan.
   
  • Meidän koulun toimintakulttuurin keskeiset asiat turvallisen opiskeluympäristön ja hyvinvoinnin näkökulmasta.
  • Meidän koulun häirinnän, kiusaamisen ja väkivallan estämistä koskevan suunnitelman keskeiset asiat.
  • Meidän koulun tavat ilmoittaa kiusaamisesta
  • Meidän koulun tavat puuttua kiusaamiseen
  • Meidän koulun apu ja tuki kiusaamisen osapuolille
  • Meidän koulun tavat seurata kiusaamisen loppumista / toimintatavat kiusaamisen jatkuessa
Vanhempainillan lopuksi vanhemmat voi laittaa ryhmissä / pareittain pohtimaan, miten vanhemmat luokissa / koulun vanhempainyhdistys voivat konkreettisesti olla mukana vahvistamassa kouluhyvinvointia ja rakentamassa turvallista opiskeluympäristöä.

Samalla pääset palaamaan esityksen alun ajatukseen – koulun toimintakulttuuri rakennetaan yhdessä – ja sitouttamaan vanhempia siihen. Vanhempien ideat kannattaa kerätä ylös ja viedä ne esimerkiksi yhteisölliseen oppilashuoltoryhmään eteenpäin vietäviksi.
 
Esitystä voit elävöittää keräämällä oppilailta etukäteen ajatuksia teemasta ja tuomalla oppilaiden terveiset vanhempainiltaan. Oppilaat voivat esimerkiksi jatkaa lausetta: ’Meidän koulussa on ilo olla ja oppia kun…’
null