Opetusalan Ammattijärjestö

Uutiset

Vad är egentligen kvalitet i universitetsutbildningen?

Behovet av bättre kvalitet i utbildningen ökar hela tiden. På samma gång tvingas universiteten se över sin verksamhet på grund av ekonomiska och strukturella orsaker. Samtidigt sänder olika myndigheter olika signaler, där KEVA kräver 45 studiepoäng av studenterna och en annan finansieringsnyckel poängterar 55 sp. Olika morötter skapar förvirring. I denna förvirring ska universiteteten leverera utbildning av hög kvalitet. För att greppa detta måste begreppet kvalitet granskas bredare än den snäva kontaktytan lärare–student. Det behövs en vidare syn på kvalitet.
Läs hela texten Vad är egentligen kvalitet i universitetsutbildningen? av universitetslektor Åke Finne. (pdf)
Texten har tidigare publicerats i tidningen Yliopistopedagogiikka.
 
Bild: 123rf
 
Yliopistopäiville on koottu oma verkkosivu yliopistojen ajankohtaisaiheista.
null