Opetusalan Ammattijärjestö

Uutiset

Ongelmia työsuhteessa – lakipalvelu auttaa

OAJ:n lakimiesten puhelinpalvelu toimii maanantaista perjantaihin kello 10‒11 ja kello 14‒15. Puhelinpalvelussa annetaan neuvontaa työsuhteisiin liittyvissä lakiasioissa. 
Näitä ovat muun muassa irtisanominen, osa-aikaistaminen, lomauttaminen, määräaikaisuudet, työsuhteen ehtojen muuttaminen, palkkavaatimukset, palkan takaisinperintäasiat, vastuukysymykset, eläke- ja sosiaaliturva-asiat, oikeusturvavakuutusasiat sekä muut mahdolliset työsuhteeseen liittyvät lakiasiat. Oikeusturva-asioiden puhelinnumero on 020 748 9788.
 
Mitä oikeusturvavakuutus korvaa?
 
OAJ:n jäsenilleen ottaman oikeusturvavakuutuksen käyttäminen edellyttää aina liiton puoltoa. Tämän jälkeen vakuutuksesta voidaan korvata omia ja vastapuolen kohtuullisia asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja työ- ja virkasuhteisiin sekä toimeksiantosopimuksiin liittyvissä riita- ja rikosasioissa (vain tuottamukselliset rikossyytteet).
 
Vakuutus ei kuitenkaan korvaa, jos asialla on vakuutetulle vain vähäinen merkitys tai jos kyse on virallisen syyttäjän nostamasta syytteestä, joka koskee tahallista tekoa (mm. pahoinpitelyrikokset) tai törkeää huolimattomuutta.

Oikeusturvavakuutuksen enimmäismäärä on 13 000 euroa, jos asiassa käytetään OAJ:n valitsemaa ulkopuolista lakimiestä, muussa tapauksessa 7 000 euroa. Vakuutuksen omavastuuosuus oikeudenkäyntikuluista on 15 %, jos asia hoidetaan OAJ:n juristien ohjaamana, muuten 20 %, kuitenkin aina vähintään 200 euroa.
 
Irtisanomisia, syrjintätilanteita…
 
Viime aikoina OAJ:n lakimiehillä on ollut selvitettävänä irtisanomisiin, määräaikaisuuksiin sekä erilaisiin syrjintätilanteisiin liittyviä tapauksia. Niistä osa on jouduttu viemään käräjäoikeuden ratkaistavaksi, ja osassa on saatu aikaan sopimuksia työnantajan kanssa. Myös työehtosopimukseen perustuvia työn vaativuuteen liittyviä palkkaerimielisyyksiä on tällä hetkellä useita työtuomioistuimen käsittelyssä.
 
Kuva: 123rf
null