Opetusalan Ammattijärjestö

Uutiset

Osaamiskeskittymistä ratkaisu korkeakoulujen kehittämiseen

Suomalaista korkeakoulutusta pitää kehittää osaamiskeskittymien suuntaan, ei yhdistämällä ammattikorkeakouluja ja yliopistoja toisiinsa ja kuoppaamalla korkeakoulutuksen duaalimallia. Osaamiskeskittymät vahvistaisivat ja tiivistäisivät nykyistä korkeakoulujärjestelmää sen sijaan, että korkeakouluja nyt ravistellaan joka puolella Suomea erilaisilla omistusjärjestelyillä, jolloin laatu uhkaa hukkua.
– Osaamiskeskittymillä tarkoitamme korkeakoulujen, muiden oppilaitosten, yritysten, julkisen sektorin, tutkimuslaitosten ja kuntien muodostamaa kokonaisuutta. Olen vakuuttunut siitä, että tällainen keskittymä parantaa koulutuksen ja tutkimuksen laatua, vahvistaa omaa aluettaan ja luo työpaikkoja. Yhteistyön uudenlainen vahvistaminen tuo hyvin esiin yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen jo olemassa olevat omat, erilliset vahvuudet ja synnyttää uutta, OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen sanoi puhuessaan OAJ:n ja Yliopistojen opetusalan liitto YLL:n Yliopistopäivillä tänään.

Suomen korkeakoulujärjestelmässä on meneillään isoimmat muutospaineet sitten 1990-luvun alun. Tuolloin uudistettiin korkeamman osaamisen ammatillista koulutusta aloittamalla ammattikorkeakoulukokeilu. Nyt käynnissä on eloonjäämistaistelu, jossa yliopistot ja ammattikorkeakoulut hakevat ennennäkemättömiä yhteistyö- ja yhdistymiskuvioita erilaisin alueellisin maustein. Ainoana tavoitteena on elossa pysyminen. Koulutuksen ja tutkimuksen laatu ja tehtävä ovat jäämässä vaarallisesti katveeseen. Tätä kehitystä ei tällä hetkellä ohjaa mikään taho, eikä kukaan ota siitä vastuuta.
 
– Valtakunnasta puuttuu kokonaan yhteinen visio siitä, mihin suuntaan korkeakoulutusta on kehitettävä. Visioksi ei riitä se, että rahaa on säästettävä rakenteita uusimalla. Uudistamisen pohjaksi tarvitaan yli hallituskausien menevä toimintasuunnitelma, jonka ensisijaisena tavoitteena on oltava laadun parantuminen. Vain siten Suomen korkeakoulujärjestelmä voi tuottaa uudenlaista, kansainvälisessä kilpailussa pärjäävää osaamista, Luukkainen sanoo.
 
Työmarkkinat tarvitsevat tulevaisuudessakin eri alojen todellisia asiantuntijoita, eivät keskinkertaisia moniosaajia.
 
– Jos ammattikorkeakoulujen rooli jatkossa on tuottaa yliopistoille kandidaatintutkinnon suorittaneita opiskelijoita, kumpikin korkeakoulutuksen muoto menettää vahvuutensa. Sekä tieteelliseen ajatteluun että käytännön asiantuntijuuteen on kasvettava opintojen alusta asti. Vain se takaa pohjan, jonka varaan syvä oppiminen voi rakentua, Olli Luukkainen korostaa.
 
Yliopistopäiville on koottu oma verkkosivu yliopistojen ajankohtaisaiheista.
null