Opetusalan Ammattijärjestö

Uutiset

Joulukuussa: Julistamme julistekilpailun tammikuun ajaksi!

Käykää oppilaidenne kanssa tammikuun aikana läpi koulunne suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä sekä toimintamallit, kuinka teillä pyritään ennaltaehkäisemään häirintää ja kiusaamista. Pyytäkää oppilaita tekemään yksin tai ryhmässä juliste tästä aiheesta. 
Lue lisää koko tammikuun ajan voimassa olevasta julistekampanjasta  (pdf).
 
null