Opetusalan Ammattijärjestö

Uutiset

Opettajien määrä hupenee opettajankoulutuksessa

Opettaja on yhä harvemmin läsnä opetuksessa Helsingin yliopiston opettajankoulutuksessa.
Kasvatustieteellisen tiedekunnan osastonjohtaja, professori Jari Lavonen kertoo, että yliopistoindeksin jäädyttäminen ja leikkaukset ovat merkinneet vähintään kahden yliopisto-opettajan vähennystä vuodessa viimeisen viiden vuoden ajan. Toisaalta opintoihin on valittu sama määrä opiskelijoita kuin ennenkin.
 
Helsingin yliopiston käyttäytymistieellinen tiedekunta muuttui vuoden alusta kasvatustieteelliseksi tiedekunnaksi. Jatkossa kasvatustieteen kandidaatin opinnot järjestetään lastentarhan- ja luokanopettajaopiskelijoille kolmivuotisessa kandidaattiohjelmassa ja maisteriopinnot kaksivuotisessa maisteriohjelmassa.
 
Muutosta on valmisteltu kolme kuukautta. Rakenteiden pitäisi olla selvillä viimeistään ensi viikolla, jotta ensi lukuvuoden opetusta päästään suunnittelemaan.  

Muutoksen vauhti hirvittää

Muutoksen vauhti hirvittää opettajia ja tutkijoita. Jari Lavonen myöntää, että henkilöstön työhyvinvointi on uhattuna.
 
– Nyt tehdään isoja muutoksia todella nopealla aikataululla.
 
Helsingin yliopistossa on menossa kolme isoa uudistusta: YPA:n eli yliopiston hallintopalvelujen rakentaminen, Iso-pyörä uudistus, eli tiedekunnan yhteisten kandi- ja maisteriohjelmien suunnittelu sekä tiedekunta- ja laitosrakenteen uudistaminen, jossa siirrytään laitoksettomaan tiedekuntaan.

– En tiedä, onko tämmöistä tehty aikaisemmin. Toisaalta ilmapiirissä on paljon positiivistakin. Ennen toimittiin liian pienissä joukoissa, nyt avautuu uusia yhteistyömahdollisuuksia, Lavonen sanoo.
 
Monia uudistuksia olisi Lavosen mukaan tehty muutenkin, mutta Juha Sipilän hallituksen leikkaukset ja edellisten hallitusten yliopistoindeksin leikkaukset pakottivat tekemään ne kaikki nyt ja heti. Apteekkikorvauksen menetys ja leikkaukset veivät Helsingin yliopistolta 20 prosenttia valtion tuista.

Kontaktiopetus vähenee

Kontaktiopetus opettajankoulutuksessa vähenee koko ajan. Jari Lavonen kertoo, että opiskelu tapahtuu yhä useammin opiskelijoiden vertaisryhmissä ja verkko-opintoina. Opettajien työaikaa on siirretty opetuksesta tutkimukseen.

– Vielä viisi vuotta sitten opettajilla oli kontaktiopetusta keskimäärin 350-360 tuntia vuodessa, nyt sitä on nyt enää noin 310 tuntia vuodessa, Lavonen sanoo.

Opettajan läsnäoloa on opettajankoulutuksessa vähennetty kehittämällä vertaisryhmätyöskentelyä ja muita opiskelijoita aktivoivia menetelmiä. Jatkossa kontaktiopetusta on tarkoitus vähentää edelleen.
 
Helsingin yliopiston kasvatustieteellisessä tiedekunnassa leikkaukset on pyritty suuntaamaan hallintoon. Irtisanomisilta on vältytty ja opettajien määrää on vähennetty eläköitymisten ja muiden järjestelyn kautta.

– Opettajia on liki 20 vähemmän kuin viisi vuotta sitten. Se johtuu siitä, että määräaikaisuuksia ei ole jatkettu eikä eläkkeelle siirtyneiden tilalle ole otettu aina uusia, Lavonen kertoo.
 
Yliopistoihin kohdistuvat leikkaukset alkoivat jo edellisten hallitusten aikana. Sipilän hallitus on lisännyt ahdinkoa ja iso luuta heiluu nyt kaikissa muissakin yliopistoissa.

– Jos halutaan, että yliopistoissa on tutkimukseen perustuvaa opetusta, opettajia ei voi jatkuvasti vähentää, Lavonen vetoaa. 
 
Teksti: Riitta Korkeakivi
Kuva: Mikko nurmi
null