Opetusalan Ammattijärjestö

Uutiset

Jobbar du på privat dagis? Hör hit!

Timo Mäki diskuterade privatisering av småbarnspedagogiska tjänster under OAJ:s förtroendemannadagar i Akava-huset.
OAJ:s arbetsmarknadsombudsman Timo Mäki listar tre saker som arbetstagare i privata daghem ska uppmärksamma.
Privata daghem står för nästan en femtedel av de småbarnspedagogiska tjänsterna i Finland. I offentligheten har privata daghem lovordats. OAJ:s arbetsmarknadsombudsman Timo Mäki påpekar dock att privata och kommunala daghem har olika spelregler vad gäller marknadsföringen.
 
– Konsumentskyddet borde förbättras. Också privata daghem stöds i regel med skattepengar, men de har till exempel frihet att själva välja sina kunder och att säga upp avtalen, säger Mäki.
 
Han påpekar att i sista hand är det alltid kommunen som ansvarar för vården.
 
– Om ett privat daghemsföretag går i konkurs, är barnen nästa dag i kommunalt daghem, konstaterar Mäki.
 
Vad bör en barnträdgårdslärare som arbetar i ett privat daghem beakta? Timo Mäki räknar upp tre saker:
 
1. Facklig organisering ger trygghet
 
Att höra till lärarfacket är A och O också för barnträdgårdslärare i privata daghem. På det här sättet hålls lärarskapet på en proffsnivå och lärarens ställning är tryggad vad gäller avlöning, arbetstider och arbetsuppgifter.
Genom att organisera sig får arbetstagaren information om sina rättigheter. En medlem känner till kollektivavtalet och sina rättigheter i samarbetsfrågor. Med stöd av organisationen har en medlem också möjlighet att påverka sina egna arbetsförhållanden.
 
2. OAJ är intressebevakare också i privata daghem
 
OAJ är den mest betydelsefulla fackorganisationen också för barnträdgårdslärare som arbetar i privata daghemsföretag. Vi kan kan bäst upprätthålla lärarnas yrkesstatus och utveckla lärarskapet.
Vi uppmanar att hålla kontakt med våra lokalförening. Det är lokalföreningarnas uppgift är att se till att intressebevakningen fungerar också inom den privata sektorn.
 
3. Förtroendemannaverksamheten utvecklas ständigt
 
OAJ strävar efter att på alla sätt stärka förtroendemannaverksamheten i privata företag som erbjuder barnpedagogiska tjänster.
 
Diskussionen fortsätter på Educa!
 
Timo Mäki och kollegan Auli Setälä berätta mera om intressebevakningen för lärare och föreståndare i privata daghem på Educa lördagen den 28 januari klockan 10.30-11.45 i sal 203.
 
Educa pågår den 27-28 januari. Registrera dig i förväg på educamessut.fi och skriv ut gratisbiljetten så slipper du köa.
Läs nyheter från Educa på oaj.fi/educa2017. Klicka på SV för att läsa nyheter på svenska.
# Educa2017
 
null