Opetusalan Ammattijärjestö

Uutiset

Lärarna får en egen ed

Lärarna får en egen ed. Comenius ed sammanfattar de centrala principerna i lärarens yrkesetik. Lärareden kan jämställas med läkarnas Hippokrates ed och ingenjörernas Arkimedes ed. Eden svärs för första gången lördagen den 28 januari på Educa-mässan.
Initiativet till en lärared togs av undervisningssektorns etiska råd. Eden betonar att läraren alltid bör sträva efter att agera rättvist och opartiskt. Syftet med eden är att stärka lärarens yrkesetik och yrkesidentitet.
 
– Idag talas det mycket om teknik och ekonomi och etiska frågor hamnar i skymundan. Lärareden påminer om att etik är grunden för allt undervisningsarbete. Den skapar också en samhörighetskänsla för lärarna, säger Arno Kotro som är ordförande för undervisningssektorns etiska råd.
 
Eden är ämnad för alla lärare ända från småbarnspedagogikens område till vuxenutbildningen. Eden är ett etiskt rättesnöre som inte är juridiskt bindande.
 
– Vi önskar att lärarutbildningen inkluderar Comenius ed och att det blir en tradition att svära eden i samband med att nya lärare examineras. Det kan bli en ny fin tradition, säger Kotro.
 
– Vi främjar på alla tänkbara sätt att lärareden sprids och tas i bruk, även om det inte är OAJ som har författat den. Eden stärker på ett viktigt sätt lärarprofessionen och lärarnas expertis, säger OAJ:s ordförande Olli Luukkainen.

Comenius ed offentliggörs och svärs för första gången i samband med Educa-mässan lördagen den 28 januari klockan 15.45.

Lärarnas ed har fått sitt namn av pedagogen Johan Comenius som verkade på 1600-talet. Undervisningssektorn etiska råd har utarbetat eden.
 
Eden publiceras på oaj.fi på lördag 16-tiden.
 
Educa
Fredag-lördag 27-28.1
#Educa2017
null