Opetusalan Ammattijärjestö

Uutiset

100 tips för läroplaner

Stressar de nya läroplanerna? Lugn, allt behöver inte vara färdigt genast. Det säger rektor Martti Hällström som gav sina bästa tips till lärarna på Educa-mässan.
Rektor Martti Hällström säger att rektorns uppgift är att stödja, inspirera och skapa rum för förändringar. Lärarens uppgift är att driva förändringen i klassen.
 
– Jag hoppas att de nya läroplanerna genast förändrar åtminstone något i varje skola och i varje klass.

Först av allt måste man inse att det kryllar av saker och idéer i de nya läroplansgrunderna. Man kan inte genomföra allt, utan läraren måste välja det som passar bäst för både läraren själv och för klassen. Men allt som görs, måste ske i enlighet med läroplanen. Hällström jämför upplägget med buffén ombord på de stora färjorna, dukningen är så stor att man helt enkelt måste välja.
 
Nya pedagogiska roller och annat att uppmärksamma
 
Föreläsningen byggs upp kring en fiktiv skola där saker och ting fungerar fint. Saker som har fått nya dimensioner i den nya läroplanen uppmärksammas.
 
Läraren lyssnar och tittar, medan eleverna är aktiva. Läraren hjälper eleverna att göra själva och ger uppgifter där eleverna kan gå framåt i egen takt. Motivationen är viktig och eleverna kan fråga sina föräldrar vilken nytta de haft av ämnet. Den här situationen beskriver exempelvis de nya pedagogiska rollerna.
 
– Läroämnena ska också ha klara mål. Man kan be eleverna komma med ett läsårslöfte. Man kan mejla eller fotografera det och sedan titta på det i maj och se hur det förverkligades, säger Hällström som alltså uppmanar att tala pedagogik.
 
– Skriv dagens målsättning på tavlan och se i slutet av dagen hur det lyckades. Starta måndag med planering och sluta arbetsveckan med evaluering på fredag.
 
Den humana aspekten är alltid viktig under skoldagen. Alla barn är olika och det är viktigt att prata med alla. Hällström ser gärna att läraren äter lunch med eleverna, vilket är både trevligt och ger en möjlighet att tala om vardagliga saker.

IKT egentligen enda större förändringen
 
Digitaliseringen är egentligen den enda större förändringen i nya LP, menar Hällström. Han anser att eleverna ska ges möjligheten att använda telefoner, tabletter och datorer när det tillför undervisningen ytterligare något och när man inte klarar sig lika bra utan de digitala verktygen. Läraren kan exempelvis be en elev som har en smarttelefon att kolla upp saker som inte står i läroboken.
 
Jag kan och jag blir sedd
 
Hällström avslutar föreläsningen med att tala om den pedagogiska kärleken. Man ska alltid försöka göra lite bättre och ta hand om alla elever. Läraren ska inte låta en endaste elev slinka genom till utanförskap.
 
– Vi har lyckats om eleven säger hemma att ”jag kan”, ”min lärare bryr sig om mig” och ”jag fick hjälpa andra”. 
 
Hällström verkade som rektor för Auroran koulu i Esbo, en skola med stark föregångaranda. Idag är han pensionerad från rektorsjobbet, men dagarna fylls ännu av arbete för pedagogen och utbildaren som idag föreläste i Hörnan på Educa. Finlands Svenska Lärarförbund FSL står för programmet i Hörnan.
 
Text: Minna Rosenström
Foto: Annika Rauhala
 
Educa
27-28 januari i Helsingfors mässcentrum
Läs Educa-nyheter på oaj.fi/educa2017 och mässnyheter på svenska
#Educa2017 
null