Opetusalan Ammattijärjestö

Uutiset

Koulun toimintakulttuuri on avain kiusaamisen ehkäisyyn

Enkiusaa.fi-sivuston ovat yhdessä perustaneet Nina Lahtinen (OAJ), Leena Pöntynen (Kuntaliitto) ja Ulla Siimes (Vanhempainliitto).
Koulun toimintakulttuuri, yhdessä tekeminen ja kaikkien osallistuminen ratkaisevat kiusaamisen ehkäisyssä. OAJ, Kuntaliitto ja Vanhempainliitto julkaisevat hyviä kiusaamista ehkäiseviä keinoja yhdessä perustamallaan enkiusaa.fi-sivustolla.
Koulun tapaa toimia voidaan tietoisesti muuttaa ja kehittää, korostaa Educassa lauantaina puhunut Suomen Kuntaliiton erityisasiantuntija Leena Pöntynen.
 
Tietoista toimintakulttuurin muutosta kuvataan mm. OAJ:n, Kuntaliiton ja Vanhempainliiton yhdessä julkaisemassa koosteessa Meidän koulussa on ilo olla ja oppia (pdf). Se löytyy myös järjestöjen yhteisen enkiusaa.fi-sivun materiaalipankista.
 
Miten vanhemmat saadaan mukaan?
 
Suomen Vanhempainliiton toiminnanjohtaja Ulla Siimes muistutti Educassa siitä, että uudessa opetussuunnitelmassa huoltajien osallisuus on kirjattu näkyviin paljon aiempaa selkeämmin.
 
Perinteisesti vanhemmat osallistuvat hyvin varainhankintaan ja koulun retkien järjestelyihin, sen sijaan esimerkiksi oppilashuoltoasioihin vain harvoin. Vanhempainliitto haluaisi keikauttaa lukuja uuteen järjestykseen, sillä järjestön mielestä on tärkeintä, että vanhemmat ovat mukana nimenomaan koulun toiminnan kehittämisessä. Vanhempien täytyy myös päästä näkemään koulun arkea, vaikkapa vain kaksi tuntia lukuvuoden aikana.
 
– Koulun on nyt otettava askel kohti vanhempia ja vanhempien kohti koulua, Ulla Siimes sanoo.
 
Miten vanhemmat oikeasti saataisiin mukaan? Ulla Siimes kehottaa kysymään sitä heiltä itseltään. Vastikään oli suuressa vanhempainillassa käytetty Kahoot!-sovellusta, jonka avulla vanhempien mielipiteitä saatiin tehokkaasti kerättyä yhteen.
 
– Tai sitten rehtori voi yksinkertaisesti vain kerätä yhteen pienemmän joukon vanhempia ja kysyä heiltä, Ulla Siimes kannustaa.
 
Tärkeää olisi, että kodit ja koulut puhuisivat samaa kieltä, ja sitä helpottamaan OAJ ja Vanhempainliitto julkaisivat tässä kuussa uudistetun Koulukielen sanaston.
 
Kaikki erimielisyys ei ole kiusaamista
 
Kiusaaminen on hankala asia jo määritelmänäkin. Leena Pöntysen mielestä siitäkin kannattaa puhua oppilaiden kanssa. Se, että kavereiden kanssa tulee vähän erimielisyyttä, ei useimmiten vielä ole kiusaamista, vaikka lapsi voi sen siksi mieltää.
 
OAJ:n kehittämispäällikkö Nina Lahtinen puolestaan muistutti, ettei aivan kaikista asioista aina tarvita valtakunnallista, tutkittua tai tieteellistä ohjelmaa. Hän korosti arjen hyviä käytänteitä.
 
– Esimerkiksi luokassa oppilaille kannattaa aina olla valmis pari, jottei joka kerran ole yhtä lasta, jota kukaan ei huoli parikseen, yhtä joka aina pelkää jäävänsä yksin. Parien lisäksi oppilaiden pienryhmätkin kannattaa olla valmiina.
 
Sekä enkiusaa.fi-sivun materiaaleissa että järjestökolmikon yhteisen Educa-esityksen dioissa on listausta koulussa tarvittavista suunnitelmista oppilaiden suojaamiseksi kiusaamista vastaan, työyhteisön kouluttamisesta niiden ymmärtämiseen, kaikkien sitouttamisesta käytäntöjen noudattamiseen ja menetelmien jatkuvasta kehittämisestä.
 
Teksti: Airi Vuolle
Kuva: Annika Rauhala
null