Opetusalan Ammattijärjestö

Uutiset

Lärareden svors idag för första gången

Lärarna har fått en egen ed. Comenius ed svors för första gången idag på Educa-mässan. Undervisningssektorns etiska råd har utarbetat lärareden. 
Initiativet till en lärared togs av undervisningssektorns etiska råd. Etiska rådets ordförande, läraren Arno Kotro berättar att eden är ett etiskt rättesnöre som inte är juridiskt bindande. Lärareden kan jämställas med läkarnas Hippokrates ed och ingenjörernas Arkimedes ed.
 
Lärareden har fått namn efter pedagogen Johan Comenius som verkade på 1600-talet. Eden tar fasta på rättvisa, alla människors lika värde och de ungas rätt att växa utifrån sina egna förutsättningar.
 
Etiska rådet önskar att lärarutbildarna inkluderar eden så att exempelvis nya lärare kan avlägga den i samband med examineringen. Eden är ämnad för alla lärare ända från småbarnspedagogikens område till vuxenutbildningen.
 
– Idag talas det mycket om teknik och digitala verktyg. Vi talar allt mindre om hurdana värderingar vi förmedlar till elever och studerande. Etiska frågor har hamnat i skuggan av ekonomi och teknik. Comenius ed är en bra motvikt till det här, säger Arno Kotro.
 
– Vi främjar på alla tänkbara sätt att lärareden sprids och tas i bruk, även om det inte är OAJ som har författat den. Eden stärker på ett viktigt sätt lärarprofessionen och lärarnas expertis, säger OAJ:s ordförande Olli Luukkainen.
 
Undervisningssektorns etiska råd är oavhängigt och behandlar och tar ställning till allmänna etiska frågor. OAJ finansierar verksamheten.
 
 
#Educa2017
null