Opetusalan Ammattijärjestö

Uutiset

Partiledarna eniga om avgiftsfri småbarnspedagogik, jämlik skola och friska skolhus

Alla partiledare vill främja avgiftsfri småbarnspedagogik.
OAJ:s stora utbildningsdebatt drog fullt hus på Educa. Utbildningsnedskärningarna kritiserades och ledarna försvarade sig. Vad lovar partierna inför det stundande kommunalvalet?
Partiledarutfrågningen inför vårens kommunalval lockade en stor publik på Educa-mässan i Helsingfors på lördagen. Ledarna utfrågades av Tuomas Enbuske som inledde med att fråga varför partierna inför riksdagsvalet lovade att inte mera skära ned i utbildningen, så varför lurade man folket?
 
Samlingspartiets ordförande, finansminister Petteri Orpo kontrade med att det inte leder någon vart att i det här läget grubbla över vem som har sagt vad. 
 
– Vi kan satsa på saker först när ekonomin vänder uppåt. I njugga tider måste vi reformera, sade Orpo.
 
Nämnas bör att Orpo valde att använda ord som reformera och förnya, när det de facto gällde nedskärningar. Det här uppmärksammades också i publikens twitterflöde som visades på väggen. 
 
Socialdemokraternas ordförande, riksdagsledamot Antti Rinne satt i den förra regeringen som drev genom lika stora nedskärningar i utbildningen som den sittande.
 
– Jag är inte särskilt stolt över det skedda. Till och med under 90-talets recession lyckades regeringen satsa på skolan. Vi gjorde felbedömningar och vi borde ha satsat mera på utbildningen, sade Rinne.
 
Vänsterförbundets ordförande, riksdagsledamoten Li Andersson kritiserade hårt det ologiska med utbildningsnedskärningar.
 
– Det största problemet är att nedskärningsspiralen försvagar vår konkurrenskraft och ekonomi på lång sikt. Ändå talas det mycket om att stärka konkurrenskraften. Att köra ned både utbildning och forskning strider helt mot det gamla tankesättet om hur man förbättrar konkurrenskraften, konstaterade Andersson.
 
Centerns partisekreterare Jouni Ovaska vill att man fokuserar på inlärningsmiljöer och undervisningens innehåll istället för att bara tala om ekonomiska aspekter.
 
– Vi har spetsprojekt och det satsas mycket exempelvis på digitaliseringen. Det här ser jag gärna att vi pratar mera om, betonade Ovaska i flera omgångar. Nämnas kan att Ovaska själv är utbildad lärare.
 
Avgiftsfri småbarnspedagogik
 
De grönas ordförande Ville Niinistö berättar att utbildning och småbarnspedagogik är ett av partiets viktigaste teman inför kommunalvalet. Han kritiserade hårt bland annat begränsandet av den subjektiva dagvårdsrätten. 
 
– Vi är för en avgiftsfri småbarnspedagogik för alla. Det här skulle också på längre sikt innebära större skatteintäkter när föräldrarna i större utsträckning kan delta i arbetslivet, sade Niinistö.
 
Också Svenska folkpartiets vice ordförande Silja Borgarsdóttir Sandelin betonade betydelsen av den subjektiva dagvårdsrätten.

Debattens andra ledare, OAJ:s utbildningsdirektör Heljä Misukka bad alla partiledare bekänna färg i frågan om en eventuell avgiftsfri småbarnspedagogik. Alla deltagare svarade ja.

Krisdemokraternas andre vice ordförande Sauli Ahvenjärvi konstaterade dock att partiet anser att det är familjens sak att avgöra om barnet går på dagis eller inte.

Sampo Terho, ordförande för Sannfinländarnas riksdagsgrupp, sade upprepade gånger att han understöder mycket av det som sägs, men att han vägrar att ge löften som eventuellt inte kan uppfyllas.
 
I korthet vad partiledarna bland annat vill uppmärksamma
 
Ahvenjärvi: Lärarnas välmående och att alla barn ska ha möjlighet att delta i en hobbyverksamhet utanför skolan.
 
Andersson: Stoppa ojämlikheten, tillräckligt små grupper både i daghem och skola, få bukt med vikariestoppet i kommunerna.

Borgarsdóttir Sandelin: Den subjektiva dagvårdsrätten och ledarskap.
 
Niinistö: Kommuner som satsar på småbarnspedagogik och utbildning klarar sig. Alla ska få utbildning och en sådan självsäkerhet att man klarar sig i arbetslivet. Gruppstorleken måste hållas i skick.

Orpo: Vi måste trygga en jämlik skola. Alla barn måste ges möjlighet att ha en hobby oavsett familjens ekonomiska förutsättningar.
 
Ovaska: En trygg trygg närskola och friska skolbyggnader. Mögelhus är en långt större tragedi än vad vi anar.
 
Rinne: Vuxenutbildningen och möjlighet att omskolas. Vi måste få bukt med inneluftproblemen. Barn och vuxna måste få jobba i friska byggnader.
 
Terho: Bevara närskolorna, bra inneluft i skolbyggnaderna, små grupper, motarbeta mobbning.
 
OAJ:s ordförande Olli Luukkainen avslutade partiledarutfrågningen. Han konstaterade att OAJ kommer att följa upp huruvida löften som nu har getts också förverkligas. Luukkainen uppmanade också partiledarna att i kommunalvalet slopa prat om Nato och Sote-reformen eftersom det är irrelevanta saker i sammanhanget. 
 
#Educa2017
null