Opetusalan Ammattijärjestö

Uutiset

Arviointi kuuluu opettajalle – listasimme 10 syytä

OAJ listasi kymmenen hyvää syytä, miksi ammatillisen koulutuksen opiskelijalla on oltava oikeus saada opettajan antamaa arviointia sekä palautetta osaamisensa kehittymisestä opintojen aikana. 
Hallituksen esitys toisen asteen ammatillisen koulutuksen reformiksi on tulossa eduskuntaan. OAJ:n mielestä siitä puuttuu vielä tärkeä kirjaus: opettajan on oltava antamassa opiskelijalle palautetta sekä työelämän edustajan rinnalla arvioimassa opiskelijan näyttöjä eli antamassa päättöarviointia. 
OAJ:n Koulutusasiainpäällikkö Nina Lahtinen perustelee, miksi arviointi kuuluu opettajalle.
 
1. Vuorovaikutus: Opettajan antama palaute motivoi, kannustaa ja ohjaa opiskelijaa osaamisensa kehittämisessä. Osa arvioinnista ja palautteesta voidaan antaa tietokoneen, robotin ja muiden palautejärjestelmien kautta, mutta se ei korvaa palautetta, jonka opiskelija saa opettajalta aidossa vuorovaikutuksessa.
 
2. Pedagoginen osaaminen: Ammatillisen koulutuksen perustutkinnon opiskelijoista 14,7 prosenttia on erityisen tuen opiskelijoita. Heidän on saatava arviointi opettajalta, joka hallitsee erityispedagogiikan ja osaa suhteuttaa arvioinnin työelämän vaatimuksiin.
 
3. Vertailukelpoisuus: Työelämän ja korkeakoulujen on voitava luottaa rekrytoinneissaan ja opiskelijavalinnoissaan niihin arvosanoihin, joita opiskelija on ammatillisesta koulutuksesta saanut. Opettaja arvioinnin ammattilaisena takaa sen, että kaikkien Suomen oppilaitosten antamat arvosanat ovat keskenään vertailukelpoisia.
 
4. Tutkinnon perusteet: Arviointi ei ole mielipidekysymys. Opettaja tuntee tutkinnon perusteet ja niiden asettamat vaatimuksen osaamiselle, jota arvioidaan.
 
5. Kelpoisuus: Arviointi on julkisen vallan käyttöä. Lainsäädännössä on määritelty, kuka julkista valtaa voi käyttää ja mitä sen käyttäjältä on edellytettävä.  Tähän asti arviointi on edellyttänyt opettajan kelpoisuutta. 
 
6. Työelämälähtöisyys: Opettaja tuntee työelämän ja osaa suhteuttaa arvioinnin laajasti kunkin alan vaatimuksiin.
 
7. Jatko-opintokelpoisuus: Opettaja tuntee jatko-opintokelpoisuuden vaatimukset ja osaa suhteuttaa arviointinsa myös niihin. Yli puolet ammattikorkeakouluun valituista on opiskellut ensin ammatillisessa koulutuksessa.
 
8. Yhdenvertaisuus: Toisen asteen opiskelijoita ei voida asettaa keskenään eriarvoiseen asemaan. Lukiossa opiskelijalla on oikeus opettajien antamaan arviointiin ja näin on oltava myös ammatillisessa koulutuksessa.
 
9. Laatu: Jatkossa koulutuksen järjestäjän rahoituksesta puolet tulee opiskelijan suorituksista sekä siitymisestä jatko-opintoihin ja työelämään. Jos kuka tahansa voi arvioida opiskelijaa, osaamisen laatu laskee. Rahoituksen takia valitaan sellaisen arvioija, joka hyväksyy minkä tahansa suorituksen. Opettaja varmistaa, että opiskelija osaa, ja että arviointi on laadukasta.  
 
10. Opettajuus: Reformin tavoitteena ei ollut opettajan kelpoisuuksien väljentäminen säätämällä opettajan tehtäviä muille. Hallitus on itse linjannut, ettei opettajien kelpoisuuksia lasketa. Arviointi on keskeisimpiä opettajan tehtäviä. 
 
Teksti: Riitta Korkeakivi
Kuva: 123 RF
null