Opetusalan Ammattijärjestö

Uutiset

OAJ lähelläsi: Keski-Suomessa pidetään lukioiden puolta

OAJ Keski-Suomi käy taistelua koulutuksen arvostuksen puolesta. Alueasiamies Jouko Salon mielestä ay-toimijoiden on väännettävä päättäjille rautalangasta yhä uudelleen ja uudelleen, että koulutus ei ole menoerä vaan sijoitus tulevaisuuteen.
OAJ lähelläsi -juttusarjassa alueyhdistysten puheenjohtajat kertovat oman yhdistyksensä työstä sekä tärkeimmistä kuulumisista, onnistumisista ja haasteista. Tällä kertaa vuorossa on OAJ Keski-Suomen alueasiamies Jouko Salo.
 
1. Juuri nyt Keski-Suomessa erityisen polttava on lukioiden tilanne.  Lukiot siirrettiin Jyväskylässä vuonna 2010 kuntayhtymään, ja rahat ovat loppumassa. Nyt Jyväskylän kaupunginjohtaja Timo Koivisto on esittänyt kaupunginhallitukselle tuntuvaa lisärahoitusta lukiokoulutukseen. Suunta on oikea, mutta on pidettävä huoli siitä, että tämä lisäraha suuntautuu kokonaisuudessaan opetukseen eikä koulutuskuntayhtymä vähennä vastaavasti omaa osuuttaan.
 
Jyväskylän kaupunki on myös tiiviisti mukana perusopetuksen vuosityöaikakokeilun käynnistämisyrityksissä. Vaikka valtakunnallinen mallisopimus karahti karille, neuvotteluja yritettiin vielä jatkaa ­– ikävä kyllä nekin päättyivät tältä erää tuloksettomina. Jyväskylän yliopiston ja ammattikorkeakoulun yhteistyöstä on tehty selvitys, ja asiaa lähdetään viemään eteenpäin.
 
2. Työnantajien asenne on ollut selvästi tiukkenemassa. Esimerkiksi syksyllä 2016 Jyväskylän koulutuskuntayhtymän yt-neuvotteluissa lakkautettiin 20 lukion virkaa. Oikaisuvaatimukset on jätetty ja hallinto-oikeusprosessi ehkä edessä. Samantapaisia massaosa-aikaistamisia on tapahtunut myös kuntayhtymän aikuisopistossa.
 
3. Meitä huolettavat erityisesti resurssien leikkaukset. Ne vaikuttavat selvästi toimintaan kaikilla koulutusasteilla. Opettajien palkat ovat yleensä noin 60-70 prosenttia koulutuksen järjestämisen menoista. Eli kun leikataan, niin opetus kärsii: opettajien määrä vähenee – heitä irtisanotaan, osa-aikaistetaan eikä määräaikaisuuksia  jatketa. Taistelemme kaikin keinoin tätä kehitystä vastaan. Pohjalla on vääristynyt näkemys siitä, että koulutus on vain menoerä ja unohdetaan, että koulutusleikkaukset aiheuttavat yhteiskunnalle valtavia lisälaskuja. Tätä päättäjät eivät tunnu millään tajuavan, vaikka kuinka rautalangasta vääntäisi.
 
4. Minulle alueyhdistys merkitsee maakunnan kokoavaa OAJ:läistä voimaa.  Alueyhdistys on näkyvä koulutuspoliittinen vaikuttaja ja paikallis- ja jäsenyhdistysten tukija. OAJ:n toiminta alueellamme tulee jäntevöitymään, kun järjestörakennetta uudistetaan eri puolilla Keski-Suomea. Kahdeksan alle 50-jäsenistä paikallisyhdistystä miettii yhteistyötä tai yhdistymistä, ja Keski-Suomen viimeisen C-mallisen paikallisyhdistyksen, Äänekosken paikallisyhdistyksen, purkamista suunnitellaan.
 
5. Olemme ylpeitä siitä, että olemme alueyhdistyksenä luoneet hyvät suhteet alueellisiin
medioihin ja keskeisten koulutuksen järjestäjien johtoon säännöllisillä lounas- ja keskustelutapaamisilla. Olemme saaneet hyvin näkemyksiämme esille medioissa.
 
6. Olemme saaneet kehuja myös siitä, että meillä alueyhdistyksen puheenjohtajan ja alueasiamiehen yhteistyö on toiminut todella hyvin. Kyse on varmaan henkilökemioista, mutta myös siitä, että yhteistyökuviot suunnitellaan kunnolla kevät- ja syyskaudeksi. Yksi toimintatapa on se, että kierretään alueen paikallisyhdistyksissä keskustelemassa ajankohtaisista asioista.
 
7. Viimeisten vuosien aikana kehitys ei kuitenkaan ole ollut kaiken kaikkiaan hyvää, ja meilläkin kokonaisjäsenmäärä on vähenemässä.  Eläköityneiden tai muualle töihin lähteneiden opettajien tilalle ei palkata uusia opettajia, vaan opetusryhmiä kasvatetaan ja vuosittaista tuntimäärää vähennetään.
 
Myös ay-toiminta on nykyään aikamoista taistelua. Hyvää on se, että opettajien keskinäinen yhteenkuuluvuus tiukoissa tilanteissa on ehkä tiivistynyt. Kun työnantaja kohdistaa työntekijöihin rankkoja toimenpiteitä, se toisaalta yhdistää opettajia, toisaalta luo vastakkainasettelua suhteessa työnantajaan. Asioita pitäisi kuitenkin hoitaa yhteistyössä työnantajan kanssa.
 
8. Tulevaisuus on valoisampi, jos yhteiskunnassa vallitsevia arvoja ja päätöksentekokulttuuria saadaan muuttumaan niin, että koulutuksen arvo nähdään. Siinä sitä työtä riittää, ja jos tämä ei onnistu, rahat loppuvat kokonaan.  Nykyinen poliittis-taloudellinen päätöksenteko on kaikilla tasoilla erittäin lyhytnäköistä ja tempoilevaa. Koulutuksen vaikutus yksilöön on koko elämänkaaren mittainen, ja se vaikuttaa sitä kautta vahvasti yhteiskuntaan.
 
9. Jäsenen kannattaa osallistua järjestötoimintaamme, koska OAJ ja sen yhdistykset ajavat pienen ihmisen asiaa. Nyt jos koskaan tarvitaan ammattiyhdistystoimintaa. Huolestuttavia merkkejä on liikaakin, kuten EK:n päätös irtisanoa keskeisiä työmarkkinasopimuksia. Sopimusyhteiskunta pitää säilyttää ja huolehtia neuvottelutilanteissa tasapainosta työnantaja- ja työntekijäpuolen kesken. Uhkana ovat kaiken maailman pakkolait ja palkansaajien elämisen edellytysten yksipuoliset heikentämiset.
 
10. Lähetän jäsenillemme sellaisia terveisiä, että me olemme teidän puolellanne ja huolehdimme siitä, että teitä kohdellaan työelämässä oikeudenmukaisesti ja että sopimuksia ja lakeja noudatetaan.
 
Seuraa OAJ Keski-Suomen toimintaa
  • www.oaj.fi/keskisuomi
  • www.facebook.com: OAJ Keski-Suomi
OAJ on lähellä jäseniään
 
OAJ toimii kaikkialla Suomessa. Sillä on 17 alueyhdistystä sekä lähes 300 paikallisyhdistystä, jotka tuovat yhteen eri alojen opettajat päiväkodeista korkeakouluihin. OAJ lähelläsi -juttusarjassa alueyhdistysten puheenjohtajat tai alueasiamiehet kertovat alueiden tärkeimmät kuulumiset, onnistumiset ja haasteet.
 
Lue sarjan aikaisemmat jutut
Teksti: Tiina Tikkanen
Kuva: Ari Nakari
 
null