Opetusalan Ammattijärjestö

Uutiset

Tutkijat ehdottavat: alakoulun oppilaat arvioimaan sisäilmaoireita

Tutkijoiden mukaan alakouluikäinen lapsi voisi jatkossa vastata luotettavasti sisäilmakyselyihin. OAJ:n asiantuntija Riina Länsikallio korostaisi ennemmin henkilöstön ja rakennusten tarkempia tutkimuksia.
Koulujen sisäilmakyselyjä voitaisiin jatkossa teettää myös alakouluikäisillä oppilailla. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella (THL) ja Helsingin yliopiston kansanterveystieteen osastolla on kehitetty suoraan koululaisille suunnattavaa sisäilmakyselyä.
 
Tähän saakka oppilaskyselyihin ovat vastanneet lasten vanhemmat, mutta vastausprosentti on jäänyt heikoksi. THL:n tutkijan Jussi Lammen mukaan koulussa toteutettavalla kyselyllä päästään huomattavasti parempaan kattavuuteen.
 
Oppilaiden antamat vastaukset heidän kokemistaan oireista olivat koekyselyssä myös ”toistettavia”, joka tarkoittaa useampaan kertaan toteutetun kyselyn tulosten samansuuntaisuutta. Ensimmäisen ja toisen luokan oppilaat tosin tarvitsivat kyselyn täyttämiseen niin paljon apua, että tutkimuksessa päädytään puoltamaan kyselyn tekemistä 3.–6. luokilla.
 
Nykyisetkään menetelmät eivät ole käytössä
 
OAJ:n työelämäasiamiehen Riina Länsikallion mukaan ajatus sisäilmakyselyjen lisäämisestä olisi hyvä. Hänestä kuitenkin sekä THL:n että yliopiston tutkimusmenetelmissä riittäisi tarkennettavaa.
 
– Hirveän hyvä, kun lapsiltakin kysytään, mutta kysymysten ymmärtämisen varmistaminen vaikuttaa tutkimuksessa varsin suurpiirteiseltä. Näkisin, että vähintäänkin kyselyt tulisi tehdä yhteistyössä vanhempien kanssa, Länsikallio sanoo.
 
Länsikallion mukaan on olennaista, että rakennusten kuntoselvitysten lisäksi oireiluja selvitään kyselyillä. Kuitenkaan oppilaskyselyt eivät olisi hänestä välttämättömiä.
 
– Samat tiedot rakennusten korjaamista varten saa, jos tutkii henkilökuntaa, joka sitä paitsi käyttää tiloja pidempään. Meillä on jo olemassa varsin toimiva ja luotettava sisäilmastokysely. Sitä käytetään työterveyshuollossa kuitenkin aivan liian vähän, yleensä vasta silloin, kun on pakko.
 
Aiemmin kehitettyä ja lasten huoltajille suunnattua kyselyä voidaan Länsikallion mukaan käyttää jo nyt, ellei kouluterveydenhuolto jostain syystä kykene antamaan koostetietoa lasten oireilusta. 
 
Jatkuvampaa seurantaa
 
THL:n Lampi ja Kansanterveystieteen professori Juha Pekkanen kertoivat uusien sisäilmakyselyjen kehittämisestä keskiviikkona Helsingissä järjestetyssä Sisäilmastoseminaarissa. Pekkanen eritteli omassa puheenvuorossa sisäilmakyselyjen epävarmuustekijöitä, joita tulosten tulkinnassa tulee ottaa huomioon. Hänestä kyselyt ovat erityisen vaikeita tilanteissa, joissa vastaajien keskuudessa esiintyy huolta sisäilman laadusta.
 
Kyselyitä ei pitäisi tehdä vain hässäkkätilanteissa, vaan seurannan pitäisi olla jatkuvampaa, Pekkanen sanoi.
 
Tästä Länsikallio on samaa mieltä. Silti hän näkee THL:n kehittämässä kyselyssä luotettavuusongelmia.
 
– Kyselyjen mahdollisuuksia taustoittavaan tutkimukseen olisi pitänyt valikoida vaurio- ja vertailukoulut laajojen kuntoselvitysten perusteella. Nyt näin ei tehty. Mieleen tulee, että luodaanko tässä menetelmää, jonka mukaan terveydelle haitallisia sisäilmaongelmia olisi todellista vähemmän, Länsikallio sanoo.
 
Teksti: Matias Manner
Kuva: 123rf
 
 
null