Opetusalan Ammattijärjestö

Uutiset

Yliopistokoulutuksen laatuun satsattava – YLL laati 4 laatukriteeriä

Tehokkuus ja taloudellisuus uhkaavat yliopistokoulutuksen laatua. YLL nostaa esiin neljä teemaa, joihin on kiinnitettävä erityistä huomiota, kun korkeakoulutusta kehitetään.
Tehokkuus ja taloudellisuus ovat Yliopistojen opetusalan liiton eli YLL:n mielestä ajamassa pedagogisesti perusteltujen opetusratkaisujen ja koulutuksen laadun ohi.
 
YLL:n puheenjohtaja Seppo Sainio listaa viestejä, joita opetustyötä tekeviltä tulee jatkuvasti yliopistojen arjesta: verkko­opetusta käytetään säästökeinona, kontaktiopetuksen määrä vähenee, opetusryhmien koot kasvavat, omatoimista opiskelua on lisätty eikä opetuksen ja tutkimuksen yhteyttä ole kyetty vahvistamaan.
 
– Nopean valmistumisen ylikorostaminen voi johtaa pinnalliseen ja suorituskeskeiseen oppimiseen tai tarpeeseen keventää opintojen vaatimustasoa, Sainio sanoo.
 
 
Laatu visityön ytimeen
 
Parhaillaan Suomessa luodaan päättäjien johdolla visiota siitä, millaista korkeakoulutuksen pitäisi olla vuonna 2030. YLL haluaa tuoda korkeakoulutuksen laadun keskeiseksi osaksi keskustelua.
 
Yliopistokoulutuksen laatuun vaikuttaa Seppo Sainion mukaan moni asia. Keskusteluun laadun takaamisesta onkin hänen mielestään tärkeää ottaa opiskelijat ja henkilöstö vahvasti mukaan. Opetuksen ja tutkimuksen yhteyttä tulee myös edelleen vahvistaa. 
 
– Opintopolut, ohjaus ja tutkintojen sisällöt tulee suunnitella yhteistyössä opiskelijoiden ja opettajien kanssa. He ovat yliopistokoulutuksen asiantuntijoita, joiden omistajuutta koulutuksen kehittämiseen kannattaa vahvistaa, Sainio toteaa.
 
 
YLL kokosi yliopistokoulutuksen laatutekijät
 
YLL julkaisi maaliskuussa 2017 linjauksensa asioista, jotka yliopistokoulutuksen laadun takaamisessa ja kehittämisessä pitää ottaa huomioon.
 
Laatutekijät YLL jakaa neljään teemaan: tutkintoihin, opiskeluun ja opetukseen, opetustyön johtamiseen sekä koulutusta koskevaan päätöksentekoon. Esite tarjoaa kehittämistyön tueksi näppärän työkalun.
 
– Tämä on meidän keskustelunavauksemme, ja kaikki esiin tuomamme asiat kumpuavat opetus-, tutkimus- ja muuta asiantuntijatyötä yliopistoissa tekevien arjen kokemuksista. Viesti onkin syytä ottaa vakavasti, Sainio sanoo.
 
 
Lue lisää
  • Lataa Yliopistokoulutuksen laatutekijöitä -esite YLL:n verkkosivuilta!
  • OAJ:n Korkeakoulupäivä 24.3.2017 – lue uutiset osoitteesta oaj.fi/korkeakoulupaiva.
  • Osallistu somessa tunnuksella #kkpäivä ja seuraa päivää Periscopessa (@oajry)!
 
Teksti ja kuva: Heikki Pölönen
 
 
null