Opetusalan Ammattijärjestö

Uutiset

Lähellä ja laadukkaasti

Pyysimme eduskuntapuolueita kertomaan yhden konkreettisen asian, josta puolueen kuntavaaliehdokkaat pitävät kiinni, jos tulevat valituksi valtuustoon. Kaikki lupaavat säilyttää varhaiskasvatus- ja koulutuspalvelut lähellä ja laadukkaina asuinpaikasta riippumatta.
Varhaiskasvatus nousee koulutuslupausten kärkeen. Kokoomus, sosiaalidemokraatit, vihreät, Vasemmistoliitto ja ruotsalainen kansanpuolue lupaavat edistää maksutonta varhaiskasvatusta kaikille lapsille. Keskusta, Perussuomalaiset ja kristillisdemokraatit käyttäisivät kuntien rahaa toisin.
 
Alla puolueet esittäytyvät edellisten kuntavaalien 2012 kannatuslukujen mukaisessa suuruusjärjestyksessä.
 
Kokoomus, ohjelmapäällikkö Antti Vesala:

Opettajien täydennyskoulutus. Jokaisen vanhemman on voitava luottaa siihen, että lähimmässä koulussa ja päiväkodissa annetaan maailmanluokan opetusta ja kasvatusta. Suomessa on korkeasti koulutetut, maailman parhaat opettajat. Heidän on annettava käyttää ammattitaitoaan ja kehittää omaa työtään. Siksi kuntien on panostettava opettajien jatkokoulutukseen ja työssä kehittymisen edellytyksiin.

Jokaisella lapsella ja nuorella on asuinpaikasta ja kotitaustasta riippumatta oltava mahdollisuus kouluttautua, kehittää itseään ja vaikuttaa oman elämänsä suuntaan. Jokaiselle lapselle on oltava tarjolla laadukasta varhaiskasvatusta ja maksutonta perusopetusta. Lisäksi tarvitaan riittävästi koulutuspaikkoja sekä lukiossa että ammatillisessa koulutuksessa jokaisessa maakunnassa.
 
Sdp, puoluesihteeri Antton Rönnholm:

Maksuton varhaiskasvatus kuuluu kaikille lapsille. Se on lapsen oikeus riippumatta perheen varallisuudesta tai muusta asiasta. Tämä tavoite on ykkönen siksi, että varhaiskasvatus antaa hyvän pohjan lasten koulutielle ja ehkäisee syrjäytymistä. Sama tavoite pätee niin isoihin kuin pieniinkin kuntiin.

Maksuttoman varhaiskasvatuksen toteuttamistapa on mietittävä jokaisessa kunnassa erikseen. Aikatauluissa voi olla eroja, mutta tavoite ei ole mahdoton. Se on ennen kaikkea tahdon asia.

Lopullista hintaa maksuttomalle varhaiskasvatukselle on vaikea laskea, koska sillä on paljon dynaamisia vaikutuksia. Se edesauttaa naisten työllistymistä ja houkuttelee uusia lapsiperheitä muuttamaan kuntaan.

Maaseutukunnissa ehdoton tavoitteemme on, että peruskoulu on helposti kaikkien saavutettavissa eikä koulumatkoista tule kohtuuttoman pitkiä.
 
Keskusta, puoluesihteeri Jouni Ovaska:

Kuntatalous on pidettävä kunnossa, jotta voimme huolehtia koulutuksesta ja sivistyksestä. Koulutus- ja kasvatuspalvelut on turvattava ja niiden laatua on kehitettävä. Kunnat tarvitsevat näihin tehtäviin tarpeeksi rahaa.

Keskusta on tällä vaalikaudella parantanut kuntien rahoitusasemaa, jotta kuntalaisten sivistykselliset oikeudet toteutuvat.

Kuntien on voitava luottaa siihen, että niillä on tarvittavat voimavarat kuntalaisten tarvitsemien palvelujen rahoitukseen. Haluamme turvata jokaisen ihmisen oikeudet peruspalveluihin, asuipa hän missä päin Suomea tahansa.
 
Perussuomalaiset, puoluesihteeri Riikka Slunga-Poutsalo:

Emme kannata maksutonta varhaiskasvatusta, koska resursseja maksuttomuuden vaatimiin investointeihin ei ole. Pahimmassa tapauksessa kaikki kaatuisi kuntien harteille ilman merkittäviä lisäyksiä tiloihin ja tekijöihin. Päiväkotien henkilöstö tekee tärkeää työtä pienellä palkalla ja jo nyt usein suuresti kuormitettuna.

Vaadimme peruskouluremonttia, jossa huomioidaan oppimisen edellytykset. Se tarkoittaisi muun muassa sitä, että palautetaan pien- ja tasoryhmät, huomioidaan maahanmuuttajien määrä, palautetaan opettajien arvovalta ja annetaan kunnille mahdollisuus yhdistää suomen- ja ruotsinkielisiä kouluja.

Haluamme säilyttää lähi- ja kyläkoulut. Ne takaavat jatkuvuuden, turvallisuuden, alueiden elinvoimaisuuden ja usein sopivankokoiset luokat.
 
Vihreät, puoluesihteeri Lasse Miettinen:

Oikeus päivähoitoon kuuluu kaikille lapsille. Siellä, missä hallitus on sen vienyt, lupaamme tehdä kaikkemme palauttaaksemme sen.

Yhdenvertaisen päivähoito-oikeuden epääminen esimerkiksi työttömien perheiden lapsilta kasvattaa eriarvoisuutta, paisuttaa osapäiväisessä hoidossa olevien lasten ryhmäkokoja, heikentää varhaiskasvatuksen laatua ja kuormittaa henkilökuntaa.

Kaikilla peruskoulun päättävillä nuorilla tulee olla mahdollisuus päästä toisen asteen koulutukseen asuinpaikasta riippumatta. On mietittävä, millainen lasku yhteiskunnalle koituu siitä, jos ammatillisen koulutuksen resursseja ei riittävästi turvata. Jokainen syrjäytynyt nuori maksaa yhteiskunnalle huiman summan.
 
Vasemmistoliitto, puoluesihteeri Joonas Leppänen:

Koulutustakuu nuorille ja subjektiivinen oikeus varhaiskasvatukseen lapsille ovat kaksi asiaa, joita valtuutettumme ajavat. Koulutukseen ei voi panostaa liikaa. Koulutus on tärkein tasa-arvoa tuottava tekijä. Demokraattisen järjestelmän ydin on siinä, että ihmiset pystyvät kouluttautumaan ja osallistumaan.

Olemme kampanjoineet kunnissa, joissa varhaiskasvatusoikeutta on rajattu, ja tehneet kansalaisaloitteita tilanteen korjaamiseksi.

Satsaaminen varhaiskasvatukseen on aina myös satsaus ihmisten hyvinvointiin. Se on myös kansantaloudellisesti järkevää, koska kaikki tutkimukset osoittavat, että hyvä varhaiskasvatus tuottaa eniten. Se parantaa oppimistuloksia ja tasoittaa perhetaustoista johtuvia eroja.

Nuorten koulutustakuu on välttämätön, koska muuten nuoret joutuvat eriarvoiseen asemaan.
 
Rkp, puoluesihteeri Fredrik Guseff:

Homekoulut on korjattava niin isoissa kuin pienissäkin kunnissa. Nykyinen tilanne on sietämätön niin oppilaille kuin opettajillekin.

Lapset ja nuoret ovat suurin tulevaisuuden voimavaramme. He ansaitsevat hyvän koulutuksen ja terveellisen oppimisympäristön. Opettajat ovat avainroolissa. Jos homekouluja ei korjata, monet hyvät opettajat vaihtavat alaa.

Kannatamme maksutonta varhaiskasvatusta neljäksi tunniksi päivässä ja subjektiivista päivähoito-oikeutta kaikille lapsille. Se on tärkeä osa tasa-arvoa.
 
Kristillisdemokraatit, puoluesihteeri Asmo Maanselkä:

Ryhmäkoot on saatava kuriin. Pienissä ryhmissä lapsia ja nuoria voidaan paremmin huomioida yksilöllisesti ja kunkin oppilaan erityistarpeet on helpompi huomata. Isossa luokassa oppilas ei pysty samalla tavalla omaksumaan asioita.

Varhaiskasvatuksen pitää olla laadukasta. Se ei saa olla mitään lasten tarhaamista.
Jos toinen vanhempi on kotona, varhaiskasvatusoikeutta voidaan rajata.

Varhaiskasvatuksen maksuttomuus tulee kunnille kalliiksi. Ensin kannattaisi alentaa toisen lapsen päivähoitomaksua silloin, kun perheessä on kaksi alle kouluikäistä lasta.
Haluamme luoda perheille valinnan mahdollisuuksia. Jyväskylässä olemme kehittäneet perhepäivähoitomallia, jolla on saatu paljon säästöjä aikaan.
 
Kuntavaalit pidetään sunnuntaina 9. huhtikuuta 2017
Ennakkoäänestys kotimaassa 29.3.–4.4.2017 ja ulkomailla 29.3.–1.4.2017
 
Teksti: Riitta Korkeakivi
Juttu on julkaistu Opettaja-lehdessä  6/2017
null