Opetusalan Ammattijärjestö

Uutiset

Högskolepolitiken är en nationell fråga, inte en regional

Lokala och ekonomiska intressen får inte styra den högre utbildningen, sade OAJ:s ordförande Olli Luukkainen vid öppnandet av den traditionella högskoledagen.
Ordföranden Olli Luukkainen fastslog att utvecklandet av vårt högskolesystem bör ske utgående från nationella och internationella premisser. Lokala intressen har inget rum i denna process.
 
Undervisnings- och kulturministeriet inledde i mitten av mars ett visionsarbete, som syftar till att fånga in åsikter för den framtida utvecklingen. Luukkainen applåderar initiativet, eftersom OAJ anser att högskolepolitiken har under de senaste åren präglats av visionslöshet och svag nationell styrning.
 
Luukkainen förespråkar måttfullhet, när det gäller en så pass viktig nationell angelägenhet.
 
- Frågan om att slå samman universiteten och yrkeshögskolor omfattar många svåra detaljer. En grundbult som bör bevaras är examinas olikhet, säger Luukkainen som också är bekymrad för att arbetstagarnas pensionsarrangemang är öppna.
 
- Finland har inte råd med något annat än en nationell och internationell högskolepolitik. I annat fall slösar vi med resurser och naggar den nationella konkurrenskraften i kanten.
 
OAJ:s traditionella högskoledag den 24 mars riktar sig till anställda vid universitet, högskolor och yrkeshögskolor.
 
Alla nyheter (fi) om högskoledagen finns på oaj.fi/korkeakoulupaiva.
I sociala medier taggar vi #kkpäivä.
Följ också med i Periscope (@oajry)
null