Opetusalan Ammattijärjestö

Uutiset

Opetustoimen johto saa Road Shown

Olli-Pekka Heinonen (Opetushallitus), Leena Pöntynen (Kuntaliitto), Veli-Matti Hakanen (SuRe), Kari Lehtola (Aluehallintovirasto), Toni Lehtinen (SuRe) , Niku Tuomisto (OAJ), Leena Nissilä (Opetushallitus), Antti Ikonen (SuRe).
OAJ, Suomen Rehtorit, Opsia, Opetushallitus, Kuntaliitto ja aluehallintovirastot sopivat tänään opetustoimen johdon vuosittaisista koulutustilaisuuksista. Tavoitteena on turvata yhdenvertaiset sivistykselliset oikeudet eri puolilla Suomea.
Aluehallintovirastot ja Suomen Rehtorit (SuRe) aloittivat jo viime vuonna opetustoimen johdon päivien eli Road Shown suunnittelun. Vuosittain toistuvat päivät ovat valtakunnallisesti kattavia ja ne toteutetaan alueellisesti.
 
– Vaikka opetustoimen johdon tärkeä rooli on tiedostettu, systemaattinen järjestelmä johtajuuden kasvun tukemiseksi on puuttunut. Nyt viemme valtakunnan tason koulutusta alueille ja mahdollistamme koulutusta järjestävien tahojen yhteistyön, Turun normaalikoulun johtava rehtori Veli-Matti Hakanen kertoo.
 
Koulutuspäivät luovat edellytykset yhdessä tekemiselle ja hyvien käytäntöjen levittämiselle. Tämä tukee kasvatus- ja opetuspalvelujen laadun jatkuvaa parantamista alueilla.
 
– Tavoitteena on, että Road Show -tilaisuudet lisäävät koulutuspolitiikan yhdenvertaista ja tehokasta toteutumista. Kolmivuotinen suunnitelma takaa pitkäjänteisen yhteistyön, Hakanen sanoo.
 
Säännöllinen kouluttaminen tärkeää
 
Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen pitää opetustoimen johdon säännöllistä kouluttamista tärkeänä. Hänen mielestään esimiehillä pitää olla valmiutta johtaa toimintaa jatkuvassa muutoksessa.
 
– Jotta koulut, oppilaitokset ja ylläpitäjät ovat vahvoja vastaamaan muutosten haasteisiin, täytyy niiden itsensä olla kehittyviä yhteisöjä. Tämä taas edellyttää hyvää johtamista, Heinonen sanoo.
 
OAJ osallistuu jokaiseen alueelliseen koulutustapahtumaan. Hanketta ohjaava ohjausryhmä kokoontuu muutaman kerran vuodessa.
 
– Haluamme tavoittaa rehtorit ja sivistystoimen johtajat entistä kattavammin. Yhteinen koulutuskalenteri on hyödyllinen kaikkien toimijoiden kannalta, koska se auttaa välttämään päällekkäisyydet, OAJ:tä ohjausryhmässä edustava kehittämispäällikkö Niku Tuomisto sanoo.
 
Tänään solmittu puitesopimus on voimassa vuoden 2019 loppuun.
 
Teksti: Maija-Leena Nissilä
Kuva: Leena Koskela
null